NYHETER

 • 2018-04-18

  Ny satsning: Jag tror på min röst


  Myndigheten har fått i uppdrag att stimulera trossamfundens arbete med informationsinsatser inför valen i september.
  Läs mer
 • 2018-04-10

  Delaktig, stark och synlig 2018


  För tredje året i rad anordnar myndigheten ett mentor- och ledarskapsprogram riktat till kvinnor inom trossamfunden.
  Läs mer
 • 2018-04-10

  Myndighetens årsbok 2018 ute nu


  I årets upplaga ryms femton artiklar och de rör alltifrån det judisk-muslimska samarbetsprojektet Amanah till kvinnors situation i den syrisk-ortodoxa kyrkan.
  Läs mer
 • 2018-03-20

  Översynen av statens stöd till trossamfund


  Den 13 mars presenterades utredningen Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige.
  Läs mer
 • 2018-02-23

  Säkerhetsbidrag till trossamfund 2018


  Perioden 23 februari - 16 april finns möjlighet att ansöka om bidrag till säkerhetshöjande åtgärder och säkerhetspersonal.
  Läs mer
 • 2018-02-08

  Kommentar med anledning
  av projektet islamofobi.se


  Myndigheten för stöd till trossamfund ser med stor oro på utvecklingen för religionsfriheten i Sverige de senaste åren och i synnerhet situationen för landets religiösa minoriteter. Det offentliga har förbundit sig att främja deras rätt att behålla och utveckla det egna kultur- och samfundslivet, något som stadgas redan de inledande paragraferna grundlagen. Utmaningen i dag är att de religiösa minoriteterna inte bara ska kunna läsa detta på papper utan också ska få uppleva detta i utövandet av sin religionsfrihet – och i sin vardag.
  Läs mer
 • 2018-02-05

  Går det att läka minnen av våld?


  Vad gör vi med minnen av våldsamma konflikter där den andre, av en annan trosuppfattning, brukat våld mot oss?
  Läs mer
 • 2018-01-31

  Konferens: religion i framtidens Sverige


  I samverkan med ISS och SIR anordnar myndigheten en konferens den 14-15 mars om religion som konstruktiv kraft
  Läs mer
 • 2017-10-31

  Delaktig, stark
  och synlig 2017


  Den andra omgången av myndighetens ledarskap- och mentorskapsprogram för kvinnor inom trossamfunden är avslutad
  Läs mer
 • 2017-10-31

  Satsning mot islamofobi


  Myndigheten samverkar med studieförbundet Ibn Rushd för att medvetandegöra hot, våld och trakasserier mot muslimer i Sverige
  Läs mer