REMISSER

Myndigheten för stöd till trossamfund lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda  myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Myndighetens remissvar

Under föregående år (2017) lämnade myndigheten svar på följande remisser:

  • remissvar
  • remissvar
  • remissvar
  • remissvar
  • remissvar
  • remissvar

Remissvar arkiv

För att läsa tidigare remissvar från myndigheten finns samlade här.