AKTUELLA BIDRAG OCH UNDERLAG

Nedan listas de bidrag som myndigheten förmedlar och hur trossamfund och deras församlingar kan ansöka. Listan anger också när respektive ansökan för respektive bidrag skall skickas in.

gällande utlysning av lokalbidrag 2023

Bidrag till lokaler kommer 2023 endast utlysas för anpassning av lokaler. Se översikt nedan.

översikt PROJEKTbidrag 2022
(KAN ANSÖKAS AV LOKALA FÖRSAMLINGAR INOM TROSSAMfund)

Bidrag

Kan ansökas

nu?

Skall vara SST
senast tillhanda 

Ansöknings-

blankett

Information
om bidraget

Etableringsbidrag

Nej

30 sept 2022

PDF Pdf, 268 kB, öppnas i nytt fönster.

Info

Anpassningsbidrag för personer med funktionshinder,


Nej

31 mars 2023

PDF Pdf, 287.1 kB.

Info

Lokalbidrag, (köp, nybygge och ombyggnation)

Nej


Särskilt utbildningsbidrag

Nej. Särskilt utbildningsbidrag kommer inte att utlysas under 2023.

Bidragsansökningar skall skickas digitalt och signerat till info@myndighetensst.se till:

Myndigheten för för stöd till trossamfund
Box 14038
167 14 Bromma

ÖVRIGA UNDERLAG OCH BLANKETTER

Bidrag/underlag

Skall vara SST
senast tillhanda 

Underlag /
blankett

Redovisning av organisationsbidrag och statistik

Sänds ut från
myndighetens kansli

Anvisningar för registrering av medlemmar
och övriga bidragsgrundande personer

PDF Pdf, 457.1 kB, öppnas i nytt fönster.
(450 KB)


Information gällande bidrag till säkerhetshöjande åtgärder

Den 1 oktober 2018 tog Kammarkollegiet över ansvaret för ansökningar om bidrag till säkerhetshöjande åtgärder samt vakter. Möjligheten att söka bidrag har utökats att gälla fler organisationer inom civilsamhället. Notera att ansökningar som i år eller tidigare år har handlagts av Myndigheten för stöd till trossamfund kommer att slutföras på SST och frågor angående dessa skall även fortsättningsvis ställas till myndigheten