AKTUELLA BIDRAG OCH UNDERLAG

Nedan listas de bidrag som myndigheten förmedlar och hur trossamfund och deras församlingar kan ansöka. Listan anger också när respektive ansökan för respektive bidrag skall skickas in.

översikt PROJEKTbidrag 2021
(KAN ANSÖKAS AV LOKALA FÖRSAMLINGAR INOM TROSSAMfund)

Bidrag

Kan ansökas

nu?

Skall vara SST
senast tillhanda 

Ansöknings-

blankett

Information
om bidraget

Etableringsbidrag

Nej

Ansökningstiden har gått ut

PDF

Info

Bidrag säkerhetshöjande åtgärder

Nej

Ansökningstiden har gått ut

Lokalbidrag

(köp, nybygge och ombyggnation)

Nej

Ansökningstiden har gått ut

PDF

Info

Anpassningsbidrag för personer med funktionshinder

Nej

Ansökningstiden har gått ut

Särskilt utbildningsbidrag

Nej. Särskilt utbildningsbidrag kommer inte att utlysas under 2021.

Bidragsansökningar skall skickas digitalt till info@myndighetensst.se samt signerat till:

Myndigheten för för stöd till trossamfund
Box 14038
167 14 Bromma

ÖVRIGA UNDERLAG OCH BLANKETTER

Bidrag/underlag

Skall vara SST
senast tillhanda 

Underlag /
blankett

 Redovisning av antalet betjänade

(underlag för organisationsbidrag 2020)


Beställs från
myndighetens kansli

Redovisning av organisationsbidrag 2019

Beställs från
myndighetens kansli

Anvisningar för registrering av medlemmar
och övriga bidragsgrundande personer

PDF Pdf, 457.1 kB, öppnas i nytt fönster.
(450 KB)

Rekvisition av beslutat etableringsbidrag

Beställs från
myndighetens kansli

Rekvisition av beslutat utbildningsbidrag

Beställs från
myndighetens kansli


Information gällande bidrag till säkerhetshöjande åtgärder

Den 1 oktober 2018 tog Kammarkollegiet över ansvaret för ansökningar om bidrag till säkerhetshöjande åtgärder samt vakter. Möjligheten att söka bidrag har utökats att gälla fler organisationer inom civilsamhället. Notera att ansökningar som i år eller tidigare år har handlagts av Myndigheten för stöd till trossamfund kommer att slutföras på SST och frågor angående dessa skall även fortsättningsvis ställas till myndigheten