BIDRAGSGRUNDANDE
MEDLEMS- OCH DELTAGARSTATISTIK

Varje år redovisar de statsbidragsberättigade trossamfunden antalet betjänade till myndigheten. Denna statistik ligger sedan till grund för beräkningen av samfundens organisationsbidrag. Bakom detta fördelningssystem ligger en rättvisetanke: ju fler människor ett samfund betjänar, ju större kostnader har samfundet att bära.

Inte bara medlemmar

Eftersom de som tar del av trossamfunden verksamhet inte bara är deras respektive medlemmar utan också många andra, har samfundet möjlighet att räkna in icke-medlemmar som är regelbundna registrerade deltagare när de redovisar sin statistik. Tillsammans benämns dessa två kategorier som betjänade.

Nedan redovisas antalet betjänade i de statsbidragsberättigade trossamfunden 2020. För tidigare finns statistik samlade under respektive år i kolumnen till vänster.


Antalet betjänade inom trossamfunden år 2020

Trossamfund/samverkansorgan

Betjänade

Alevitiska Riksförbundet

4 565

Anglikanska kyrkan

674

Bibeltrogna vänner -ELM

2 149

Danska kyrkan i Sverige

581

Equmeniakyrkan

112 460

Estniska evang-lutherska kyrkan i Sverige

3 547

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen

44 147

Evang Frikyrkan

44 674

Frälsningsarmén

7 145Samverkansorganet Islamiska Samarbetsrådet (ISR):


BIS

17 066

FIFS

39 499

IFBS

8 994

IKUS

26 210

ISS

38 704

SIF (ej bidragsberättigade (från 2022)

32 639

SMF

44 310Isländska kyrkan i Sverige

270

Jehovas vittnen

22 199

Judiska centralrådet

8 148

Lettiska evang kyrk i Sverige

1 523

Mandeiska trossamf i Sv+Europa

4 039

Mandeiska trossamf i Sv+Fin

8 973

Norska kyrkan i Sverige

2 302Samverkansorganet Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd:


Antiokiska kyrkan

1 865

Armeniska apostoliska kyrk

4 640

Bulgariska ort kyrkan

839

Eritreanska ort Tewahdo

14 172

Etiopiska ort Tewahdo

5 836

Finska ort församlingen

569

Georgiska ortodoxa kyrkan

2 348

Grekisk ort metropolitdömet

23 489

Koptiska ort kyrkan

4 770

Makedonska ort kyrkan

8 264

Rumänska ort kyrkan

10 241

Ryska ort kyrkan

3 150

Ryska ort Moskvapatriark

2 090

Serbisk ort kyrkan

22 991

Svenska ort prosteriet

2 025

Syrisk ort ärkestiftet

25 131

Syrisk ort patr ställföre

21 184

Österns assyriska kyrka

9 932Pingströrelsen

114 953

Romersk-Katolska kyrkan

125 287

Sjundedags Adv.samfundet

3 289

Svenska Alliansmissionen

18 028

Sveriges Buddhistiska Gemenskap (SBG)

12 328

Ungerska protestantiska

4 954

TOTAL

917 193

Equmeniakyrkan är den kyrka som Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan tillsammans bildade år 2012, först dock under arbetsnamnet Trossamfundet Gemensam Framtid.