BIDRAGSGRUNDANDE
MEDLEMS- OCH DELTAGARSTATISTIK

Varje år redovisar de statsbidragsberättigade trossamfunden antalet betjänade till myndigheten. Denna statistik ligger sedan till grund för beräkningen av samfundens organisationsbidrag. Bakom detta fördelningssystem ligger en rättvisetanke: ju fler människor ett samfund betjänar, ju större kostnader har samfundet att bära.

Inte bara medlemmar

Eftersom de som tar del av trossamfunden verksamhet inte bara är deras respektive medlemmar utan också många andra, har samfundet möjlighet att räkna in icke-medlemmar som är regelbundna registrerade deltagare när de redovisar sin statistik. Tillsammans benämns dessa två kategorier som betjänade.

Nedan redovisas antalet betjänade i de statsbidragsberättigade trossamfunden 2018. För tidigare finns statistik samlade under respektive år i kolumnen till vänster.

Antalet betjänade inom trossamfunden år 2018

Trossamfund

Betjänade

Alevitiska Riksförbundet

4 508

Anglikanska kyrkan

1 584

Bibeltrogna vänner -ELM

2 508

Danska kyrkan i Sverige

516

Equmeniakyrkan

116 043

Estniska evangelisk-luterska kyrkan i Sverige

3 973

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS)

38 251

Evangeliska Frikyrkan

49 861

Frälsningsarmén

7 700

Islamiska samarbetsrådet


- BIS, Bosniakiska islamiska förbundet

14 532

- FIFS, Förenade islamiska föreningar i Sverige

36 286

- IFBS, Islamiska fatwabyrån i Sverige

8 630

- IKUS, Islamiska kulturcenterunionen

19 856

- ISS, Islamiska shia samfunden

34 180

- SIF, Svenska islamiska församlingarna

33 192

- SMF, Sveriges muslimska förbund

43 771

Isländska kyrkan i Sverige

280

Judiska centralrådet

7 979

Lettiska evangeliska kyrkan i Sverige

1 282

Mandeiska Sabeiska samfundet

8 307

Norska kyrkan i Sverige

2 160

OÖKER-Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd


- Antiokiska kyrkan

1 758

- Armeniska apostoliska kyrkan

4 628

- Bulgariska ortodoxa kyrkan

800

- Eritreanska ortodoxa Tewahdo kyrkan

13 684

- Etiopiska ortodoxa Tewahdo kyrkan

8 230

- Finska ortodoxa församlingen

638

- Georgiska ortodoxa kyrkan

780

- Grekisk ortodoxa metropolitdömet

22 856

- Koptiska ortodoxa kyrkan

7 483

- Makedonska ortodoxa kyrkan

6 862

- Rumänska ortodoxa kyrkan

8 815

- Ryska ortodoxa kyrkan

3 100

- Ryska ortodoxa Moskvapatriark

2 736

- Serbisk ortodoxa kyrkan

24 787

- Svenska ortodoxa prosteriet

2 166

- Syrisk ortodoxa ärkestiftet

28 772

- Syrisk ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap

23 239

- Österns assyriska kyrka

8 939

Pingströrelsen

103 198

Romersk-Katolska kyrkan

121 274

Sjundedags Adventistsamfundet

3 584

Svenska Alliansmissionen

18 750

Sveriges Buddhistiska SBS

11 492

Ungerska protestantiska kyrkan

5 039

SALDO

869 009

Equmeniakyrkan är den kyrka som Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan tillsammans bildade år 2012, först dock under arbetsnamnet Trossamfundet Gemensam Framtid.