REGLER FÖR BIDRAG TILL TEOLOGISKA HÖGSKOLOR/SEMINARIER

Hämtade ur Tillämpningsföreskrifter för statsbidrag till trossamfund
(Beslutade 2018-12-06)

A. Bidrag till teologiska högskolor/seminarier

  1. Bidragsberättigade teologiska högskolor/seminarier
    Bidrag får fördelas till de teologiska högskolor/seminarier, som av regeringen förklarats berättigade till statsbidrag enligt förordningen om statsbidrag till trossamfund (SFS 1999:974, §4)

  2. Ändamål och principer för verksamhetsbidrag till teologiska högskolor/ seminarier
  1. Utbildning som erhåller stöd skall avse studier som leder fram till tjänst som pastor, präst eller motsvarande vid teologisk högskola/seminarium. Kurs som erhåller annat statligt stöd är ej bidragsberättigat.
  1. Bidraget fördelas per år enligt särskild schablon fastställd av myndigheten.
  1. Individuell redovisning
  1. Varje bidragsmottagare är skyldig att lämna de redovisnings-handlingar, verksamhetsberättelser och andra uppgifter som myndigheten bestämmer.

Läs de allmänna reglerna!