MATERIAL FÖR TROSSAMFUND
OM SÄKERHET

Här kan material rörande säkerhet inom trossamfund laddas ner för digital användning, utskrift och tryck.

material att ladda ner rörande säkerhet

Misstänkt försändelse (faktablad)

Här kan faktabladet Misstänkt försändelse laddas ner för digital användning, utskift och tryck inom ditt trossamfund. Faktabladet innehåller information om hur trossamfundet bör hantera brev och paket samt hur de ska agera om de tar emot ett brev eller ett paket med misstänkt innehåll.Misstänkt försändelse

Svenska

A4 format stående

Ladda ned PDF Pdf, 2.1 MB.


Misstänkt försändelse

Svenska

A3 format stående

Ladda ned PDF Pdf, 2.8 MB.


Misstänkt försändelse

Svenska

A4 format liggande

Ladda ned PDF Pdf, 1.3 MB.


Misstänkt försändelse

Svenska

A3 format liggande

Ladda ned PDF Pdf, 2.1 MB.


Misstänkt försändelse

Svenska

A4 format stående tryck

Ladda ned PDF Pdf, 2.3 MB.


Misstänkt försändelse

Svenska

A3 format stående tryck

Ladda ned PDF Pdf, 2.8 MB.


Misstänkt försändelse

Svenska

A4 format liggande tryck

Ladda ned PDF Pdf, 1.4 MB.


Misstänkt försändelse

Svenska

A5 stående liggande tryck

Ladda ned PDF Pdf, 1.4 MB.

Trygg och säker (faktablad)

Här kan faktabladet Trygg och säker laddas ner för digital användning, utskrift och tryck inom ditt trossamfund. Faktabladet innehåller information om vad du ska tänka på vid en nödsituation som en brand eller vid hot och våld.

Trygg och säker

Svenska

A4 format stående

Ladda ned PDF Pdf, 3.4 MB.

Trygg och säker

Svenska

A3 format stående

Ladda ned PDF Pdf, 5 MB.

Trygg och säker

Svenska

A4 format liggande

Ladda ned PDF Pdf, 2 MB.

Trygg och säker

Svenska

A3 format liggande

Ladda ned PDF Pdf, 3.5 MB.

Trygg och säker

Svenska

A4 format stående för tryck

Ladda ned PDF Pdf, 4.4 MB.

Trygg och säker

Svenska

A3 format stående för tryck

Ladda ned PDF Pdf, 5.6 MB.

Trygg och säker

Svenska

A4 format liggande för tryck

Ladda ned PDF Pdf, 2.4 MB.

Trygg och säker

Svenska

A5 format stående för tryck

Ladda ned PDF Pdf, 2.5 MB.

Trygg moské (faktablad)

Här kan faktabladet Trygg och säker laddas ner för digital användning, utskrift och tryck inom din moské. Faktabladet innehåller information om vad du ska tänka på vid en nödsituation som en brand eller vid hot och våld.

Trygg moské

Svenska

A4 format stående

Ladda ned PDF Pdf, 3.5 MB.

Trygg moské

Svenska

A3 format stående

Ladda ned PDF Pdf, 5 MB.

Trygg moské

Svenska

A4 format liggande

Ladda ned PDF Pdf, 2.1 MB.

Trygg moské

Svenska

A3 format liggande

Ladda ned PDF Pdf, 3.5 MB.

Trygg moské

Svenska

A4 format stående för tryck

Ladda ned PDF Pdf, 4.1 MB.

Trygg moské

Svenska

A3 format stående för tryck

Ladda ned PDF Pdf, 5.6 MB.

Trygg moské

Svenska

A4 format liggande för tryck

Ladda ned PDF Pdf, 2.4 MB.

Trygg moské

Svenska

A5 format stående för tryck

Ladda ned PDF Pdf, 2.4 MB.