Enkät: om SSTs etableringsbidrag

Under 2019 arbetar Myndigheten för stöd till trossamfund med en utvärdering kring det etableringsbidrag som myndigheten fördelar.Jag/vi som svarar på enkäten är... *
(Till den som svarar på enkäten)Er församling har tidigare fått etableringsbidrag från SST. Vad betydde bidraget för er församling?
Multiple selection
Vilka problem/utmaningar hade ni som nystartad församling?
(flera alternativ möjliga)
Multiple selectionHur viktigt var SST:s bidrag för er församling? *
Hur upplevde ni det att ansöka om etableringsbidrag från SST?Följande organisationer har stöttat vår församling
Multiple selection


Hur bra/dåligt fungerar verksamheten idag?
Multiple selection