ÖVERSIKT AV RELIGIÖSA HÖGTIDER
VINTERN 2020/2021

Denna översikt av högtider omfattar i huvudsak de trossamfund som är statsbidragsberättigade och av den anledningen står i kontakt med Myndigheten för stöd till trossamfund, SST. Nationellt står SST i kontakt med trossamfunden för att bland annat skapa en nationell lägesbild som förmedlas till MSB och andra aktörer som SST samverkar med.

SST analyserar och sammanställer information, utarbetar förslag till kommunikation och andra åtgärder och förmedlar detta till MSB för information i samband med nationella samverkanskonferenser. Förteckningen kan även användas av lokala och regionala aktörer i kontakt med trossamfund i respektive område för att i förväg inhämta lokala och regionala lägesbilder inför högtider.

Datum/månad

Högtid

Religion

Notering

December 2020

2020-12-04

GUDS MODERS TEMPELGÅNG

KRISTENDOM

Firas av ortodoxa kyrkor

2020-12-08

BODHIDAGEN - BUDDHAS UPPLYSNING

BUDDHISM

Stor högtid

2020-12-08

JUNGFRU MARIAS UTKORELSE OCH FULLKOMLIGA RENHET

KRISTENDOM

Firas i Katolska kyrkan

2020-12-10

CHANUKKA - LJUSFESTEN

JUDENDOM

Firas 10-18 december

2020-12-17

BARBARA-DAGEN

KRISTENDOM

Firas främst av ortodoxa kyrkor

2020-12-19

NIKOLAUSDAGEN

KRISTENDOM

Firas främst av ortodoxa kyrkor

2020-12-25

JULDAGEN, JESUS KRISTUS FÖDELSE

KRISTENDOM

Stor högtid. Firas den 7/1 av de ortodoxa kyrkorna

2020-12-29

FATIMAS DÖDSDAG

SHIA-ISLAM

Ett av två alternativa datum

Januari 2021

2021-01-01

GUDS HELIGA MODER MARIAS HÖGTID

KRISTENDOM

Firas i Katolska kyrkan

2021-01-06

TRETTONDAGEN/EPIFANIA

KRISTENDOM


2021-01-07

JULDAGEN, JESUS KRISTUS FÖDELSE

KRISTENDOM

(ortodoxa)

Stor högtid

2021-01-18

FATIMAS DÖDSDAG

SHIA-ISLAM

Ett av två alternativa datum

2021-01-27

TU B'SHEVAT
(Trädens högtid)

JUDENDOM