MYNDIGHETENS SKRIFTSERIE

Sedan 2012 ger myndigheten ut en egen skriftserie. Syftet är att ge aktuell, korrekt och uppdaterad information om trossamfund och religionsfrågor i Sverige. Skrifterna finns även i utskriftsvänligt A4 format.


Myndighetens skriftserie (del 1-8)

Nr 8: Sveriges religiösa landskap (Willander, 2019)

PDF PDF(3 MB)

Nr 7: Religösa minoriteter från Mellanöstern (Sorgenfrei, Larsson och Stockman, 2017)

  • Inledning (förord, översikt, innehållsförteckning)
  • Aleviter
  • Alawiter
  • Druser
  • Mandéer
  • Yezidier
  • Avslutning (efterord samt referenser)

PDFPDF (4,6 MB, hela boken)


PDFPDF (1,6 MB)

PDFPDF (1,3 MB)

PDFPDF (1,9 MB)

PDFPDF (2,8 MB)

PDFPDF (2,2 MB)

PDFPDF (0,5 MB)

Nr 6: Sufism i Sverige ( Sorgenfrei, 2016)

PDFPDF (6,5 MB)

Nr 5: Ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige (Arentzen, 2015)

PDFPDF (1,8 MB)

Nr 4: Islam och muslimer i Sverige (Larsson, 2014)

PDFPDF (1,3 MB)

Nr 3: Shia-muslimer i Sverige (Larsson och Thurfjell, 2013)

PDFPDF (522 KB)

Nr 2: Uppvaknandets vägar, från buddhistisk historia

till nutidens utövning och gemenskapsliv ( Fredriksson, 2013)

PDFPDF (7,4 MB)

Nr 1: Islamofobiska fördomar och hatbrott (Borell, 2012)

PDFPDF (568 KB)