Ansökan om rese-ersättning

För deltagare i kurs, utbildningar och möten anordnade av Myndigheten för stöd till trossamfund finns ibland möjligheten att ansöka om ersättning för reseutlägg. Notera att myndigheten alltid informerar om denna möjlighet finns i inbjudan till kursen/utbildningen.


(År-månad-datum)

(år-månad-datum)


Resan ändamål * (obligatorisk)
Resan ändamål
Beskrivning av kurs/möte
Beskrivning av kurs/möte


Utlägg för resa * (obligatorisk)
Utlägg för resa


(Ange antal sammanlagda antal kilometer, tur och retur)

(För- och efternamn)

(xxxxxx-xxxx)

(Ange clearingnummer och kontonummer utan mellanslag eller bindetreck)

(SEB, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, etc)