Ansökan om rese-ersättning

För deltagare i kurs, utbildningar och möten anordnade av Myndigheten för stöd till trossamfund finns ibland möjligheten att ansöka om ersättning för reseutlägg. Notera att myndigheten alltid informerar om denna möjlighet finns i inbjudan till kursen/utbildningen.


(År-månad-datum)

(år-månad-datum)


Resan ändamål *
Multiple selection
Beskrivning av kurs/möte

Utlägg för resa *
Multiple selection


(Ange antal sammanlagda antal kilometer, tur och retur)

(För- och efternamn)

(xxxxxx-xxxx)

(Ange clearingnummer och kontonummer utan mellanslag eller bindetreck)

(SEB, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, etc)