140204

Regeringens nyhetsbrev om Trossamfund, nr 1, 2014

Nedan följer rubrikerna. För hela brevet klicka här Länk till annan webbplats..


- Lider Sverige av religiös beröringsskräck? - Stefan Attefall besöker samfunden i Sverige

- Nämnden för statligt stöd till trossamfunden utbildar trossamfundsledare i demokrati
  och samhälle

- Utredning presenterade betänkande om modernare begravningsrutiner

- SST handleder om interreligiösa och mångkulturella råd

- Synergieffekter mellan religionsfrihet och jämställdhet

- Stefan Attefalls resor och besök