Publicerad: 2017-02-01

Vänligen verifiera att du inte är en robot

2017-02-01

Ny publikation från SST: Trossamfunden och flyktingarna


Hösten 2015 var speciell på flera sätt. Aldrig tidigare hade så många människor varit på flykt i världen. 2015 var också det år då rekordmånga flyktingar kom till Europa. Till Sveriges nordliga breddgrader tog sig över 160 000 personer. Detta innebar en stor utmaning för svenska myndigheter.


Men det offentliga fick hjälp från civilsamhället. Organisationer, föreningar, församlingar, tillfälliga nätverk och enskilda människor engagerade sig i mottagandet av flyktingarna. För trossamfunden är det sociala arbetet för flyktingar en lika central som omistlig del av verksamheten. Så har det varit länge men det syntes tydligt under hösten 2015 då kyrkor, moskéer eller andra gudstjänstlokaler ofta blev samlingspunkter för de akuta mottagningsinsatserna. Hit kom flyktingar för att få en natts sömn, ett mål mat och varma kläder.

Reportageboken Trossamfunden och flyktingarna är ett försök att ge en inblick i denna verklighet. Det är inte en utvärdering eller en kritisk granskning av vad samfunden gör, utan tio korta nedslag på olika platser i Sverige. Ambitionen har varit att på ett konkret sätt visa vad trossamfunden gör för flyktingar – och hur de går tillväga.

Boken är skriven av journalisten Tove Palén på uppdrag av Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST). Boken kan beställas kostnadsfritt från SST.

Här kan du läsa inledningen till boken.