Publicerad: 2019-03-12

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Religioner i rörelse - ny årsbok på väg ut

Religioner i rörelse är titeln på Myndigheten för stöd till trossamfunds årsbok. Syftet med denna årsbok är dels att spegla några av de olika verksamheter och projekt myndigheten gör, dels att berätta lite mer allmänt om intressanta fenomen och förändringar i fältet religion/trossamfund i Sverige.

Några av artiklarna :

Släcka bränder – ett uppdrag för trossamfunden?
De tror på sin röst (om projekt för valdeltagande)
Judiska Sverige har hittat hem
Ett stillhetens rum (Om stilla rummet på S:t Göran)
Svåra avvägningar när tron möter juridiken
Snabba kontaktvägar bygger tillit i Boden
Möten för att hämta och ge kraft (om projekt för kvinnor)
Hinduismen i Sverige växer i tysthet.
Femtio år med serbiska-ortodoxa kyrkan i Sverige
Andlig vård i sjukvården – en europeisk utblick
Gränsöverskridande samtal om heliga skrifter
Begravning – en fråga om delaktighet och demokrati

Kyrkorna tillsammans i tro och handling

Skriften kommer att sändas utan kostnad till dem som har myndighetens nyhetsbrev och som tidigare år har beställt den. Vänligen meddela till info@myndighetensst.se om du bytt adress, önskar avstå eller önskar flera exemplar. Önskas förhandsexemplar vänligen kontakta max.stockman@myndighetensst.se