Publicerad: 2020-03-18

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Religioner i rörelse – årsbok 2020

Religioner i rörelse är titeln på Myndigheten för stöd till trossamfunds årsbok. Syftet med denna årsbok är dels att spegla några av de olika verksamheter och projekt myndigheten gör, dels att berätta lite mer allmänt om intressanta fenomen och förändringar i fältet religion/trossamfund i Sverige.

Några av artiklarna i årsbok 2020 :

Så minns vi Åke Göransson. Läs PDFPDF

Trettio år av samtal och samarbete. Läs PDF PDF (Om Islamiska samarbetsrådet)

Ständigt beredda på de svåra samtalen. Läs PDF  PDF(Om krisarbete inom den andliga vården)

Bröder på den andliga vägen. Läs PDF PDF(Om Sveriges första syrisk-ortodoxa kloster)

Det religiösa civilsamhället – en resurs eller ett hot? (Essä av Lars Trägårdh och Linnea Lundgren) Läs PDFPDF

Trygghetspromenader, flygplanskort och starkare relationer – så byggs bättre säkerhet i moskéerna. Läs PDFPDF

Nytt forskningsprojekt tar sikte på kvinnor i trossamfund. Läs PDFPDF

Vad händer inom frikyrkan? Läs PDFPDF

Skriften kan beställas kostnadsfritt: på denna länk

Årsboken kommer att sändas utan kostnad till dem som har myndighetens nyhetsbrev och som tidigare år har beställt den. Vänligen meddela till info@myndighetensst.se om du bytt adress, önskar avstå eller önskar flera exemplar.