Publicerad: 2020-09-28

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ett mångreligiöst Sverige i förändring

Det religiösa engagemanget minskar men en majoritet av svenskarna identifierar sig med en religion, visar en ny rapport.

Myndigheten för stöd till trossamfund presenterar idag, i samverkan med SOM-institutet och Uppsala universitet, en rapport som beskriver trender och utveckling på området religion i Sverige.

Ett mångreligiöst Sverige i förändring (2020)

Ladda ned PDF (4,35 MB)

Rapporten ”Ett mångreligiöst Sverige i förändring” beskriver de förändringar som idag präglar det svenska religiösa landskapet. Dels ifråga om vilka olika religioner som befolkningen känner tillhörighet till, men också hur religiösa praktiker och vanor ser ut idag. Hur vanligt är det att besöka religiös verksamhet i Sverige? Hur många tror på Gud ? Vad kan vi säga om de olika grupperna i fråga om storlek och aktivitet? Utöver att ge en uppdaterad lägesbild av det mångreligiösa Sverige är syftet med rapporten att diskutera vad som karaktäriserar denna mångfald utifrån statistik rörande migrationsbakgrund och socioekonomi.

Rapporten bygger på statistik insamlad från över 6 000 personer inom ramen för den årliga SOM-undersökningen som görs vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Rapporten är framtagen i samverkan med Erika Willander, forskare i sociologi vid Uppsala universitet. SOM institutet lanserar idag (28 sep) också en egen rapport om religion i Sverige: Svenska religionstrender. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Några av slutsatserna i rapporten Ett mångreligiöst Sverige i förändring är:

  • Engagemanget minskar men många fortsätter tillhöra. De övergripande trender som observerats sedan början 2010-talet fortgår. En mindre andel deltar i gudstjänst/religiöst möte, ber till Gud och tror på Gud. Samtidigt är det alltjämt en stor majoritet av människorna i Sverige som uppger att man identifierar sig själv med en religion.
  • Undersökningen visar att de religiösa grupperna praktiserar i olika utsträckning. Det finns en märkbar skillnad mellan majoritetens trossamfund (Svenska kyrkan) och minoriteternas trossamfund.
  • Samlar var tredje i verksamhet. Sammantaget besökte ungefär 30 procent av alla dem som tillhör någon religion (i åldrarna 16–85) religiös verksamhet under 2019. Det motsvarar ungefär 1,8 miljoner personer.
  • Minoriteter med migrationsbakgrund. Undersökningen visar att det finns ett samband mellan till­hörighet till vissa religiösa minoriteter och erfarenhet av migration. Tydligast är detta samband inom de muslimska, katolska och ortodoxa minoriteterna.
  • Skillnader i ekonomisk situation. Undersökningarna presenterade i rapporten visar att det finns skillnader mellan olika religiösa grupper ifråga om ekonomiska villkor.

Se en presentation av rapporten (20 min)

Erika Willander (Uppsala universitet) och Max Stockman (SST) presenterar rapporten "Ett mångreligiöst Sverige i förändring". Filmen är 20 minuter lång.

Se seminarium om rapporten Öppnas i nytt fönster. från den 4 nov 2020, 1,5 tim

Har du frågor om rapporten, kontakta handläggare Max Stockman på Myndigheten för stöd till trossamfund (08-453 68 77, max.stockman@myndighetensst.se eller vikarierande myndighetschef Helena Josefson (helena.josefson@myndighetensst.se).