Publicerad: 2021-02-04

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Muslimska begravningsseder och begravningsceremonier

I en ny rapport beskrivs muslimska begravningsskick i Sverige utifrån den mångfald som finns inom denna minoritetsgrupp.

Rapporten Muslimska begravningsseder och begravningsceremonier presenterar såväl svenska juridiska som muslimska teologiska föreskrifter rörande död och begravning, men beskriver också de olika synsätt som finns på dessa frågor bland muslimer i Sverige. I skriften diskuteras de problem- och konfliktområden som finns och har funnits inom begravningsväsendet relaterat till den muslimska minoriteten.

Texten bygger på material insamlat under 2020 i form av exempelvis forskningslitteratur, informationsfoldrar, eller juridiska dokument – dels på intervjuer och samtal med såväl tjänstemän från några av Sveriges kommuner, regioner och kyrkogårdsförvaltningar, företrädare för Svenska kyrkan, olika muslimska församlingar och föreningar, liksom med enskilda personer.

Muslimska begravningsseder och begravningsceremonier (2021)

Ladda ned PDF (270 KB)

Publikationen är framtagen av religionsvetaren Simon Sorgenfrei
(Södertörns högskola) för Myndigheten för stöd till trossamfund och syftar till att fungera som en orientering för dem som på olika sätt kommer i kontakt med begravningsfrågor inom kommuner och
regioner, inom muslimska församlingar, svenska kyrkan och kyrkogårds-förvaltningen eller som begravnings-entreprenörer.


För frågor om rapporten hänvisas till Max Stockman som är handläggare på SST: max.stockman@myndighetensst.se Tel: 08-453 68 77

Webbinarium den 25 februari: Religiösa minoriteter i begravningsväsendet

Den 25 februari presenterades och diskuterades rapporten i ett webbsänt samtal. I samtalet medverkade, förutom rapportens författare Simon Sorgenfrei, också Mustafa Setkic imam och begravningsentreprenör och Eva Årbrandt Johansson som är nationell samordnare för begravningsfrågor på Svenska kyrkan . Vidare deltog också Carola Wingren, professor på Sveriges lantbruksuniversitet, som forskar om religiösa minoriteter och deras inkludering inom begravningsväsendet.

Samtalet den 25 februari skedde i samverkan med det nystartade IMS – Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet vid Södertörns högskola.

Läs mer om begravningar och avskedsceremonier