Publicerad: 2021-04-19

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Religioner i rörelse – årsbok 2021

Religioner i rörelse är titeln på Myndigheten för stöd till trossamfunds årsbok. Syftet med denna årsbok är dels att spegla några av de olika verksamheter och projekt myndigheten gör, dels att berätta lite mer allmänt om intressanta fenomen och förändringar i fältet religion och trossamfund i Sverige.

innehållet i årsbok 2021

Samarbeta bort en smitta – går det? Om myndighetens arbete med covid-19. Läs mer här.

Samfunden i pandemin – svårigheter och ljuspunkter. Röster från trossamfunden. Läs PDF Pdf, 1 MB.

”Många har förlorat hoppet”. Hur märks utsattheten i spåren efter covid-19 från trossamfundens horisont? Läs PDF Pdf, 599 kB.

”Koranbränning är inte välkommet i Malmö”. Så engagerade sig trossamfunden. Läs PDF Pdf, 849.8 kB.

 


ÅRSBOKEN INNEHÅLLER OCKSÅ FÖLJANDE ARTIKLAR:

  • En ansträngd tid. Om pandemins påverkan på samfundens ekonomi.
  • Hur speglar man samfundens bidrag i demokratifrågor på rättvist sätt? En ny rapport från SST.
  • Det mångreligiösa Sverige förändras.
  • Ny rapport om muslimska begravningsskick i Sverige
  • IMS vill omvandla utmaningar till möjligheter. Nytt tvärvetenskapligt centrum om religion på Södertörns högskola.
  • Nya insikter om buddhistisk och muslimsk andlig vård. Nya studier från SST.
  • Trygga moskéer är en fråga om ansvar, kunskap – och små förändringar. Om satsningen för ökad säkerhet i muslimska församlingar
  • ”Döden har kommit närmare”. Erfarenheter från arbetet med andlig vård i sjukvården under pandemin

Vill du att vi skickar årsboken till dig?

Skriften kan beställas kostnadsfritt på följande sida.

Årsboken sänds automatiskt till aktiva mottagare av myndighetens nyhetsbrev och till de som beställt den de senaste två åren samt till ledamöter i Myndighetens grupper. Vänligen meddela till info@myndighetensst.se om du bytt adress, önskar avstå eller önskar flera exemplar.