Publicerad: 2021-11-30

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Information om covidbevis

Ett covidbevis är ett dokument som visar att det är lägre risk att du sprider covid-19. Från och med 1 december behöver du ett covidbevis som visar att du är vaccinerad för att komma in på vissa tillställningar eller sammankomster.

Ett covidbevis är ett dokument som visar att det är lägre risk att du sprider covid-19. Från och med 1 december behöver du ett covidbevis som visar att du är vaccinerad för att komma in på vissa tillställningar eller sammankomster.

Covidbevis finns i alla EU-länder. Det är E-hälsomyndigheten som ansvarar för covidbevisen i Sverige. Covidbeviset är gratis.

Det finns tre olika slags covidbevis:

  • Vaccinationsbevis gäller för resor. Från 1 december behövs det också för att få komma in på vissa tillställningar och sammankomster. Vaccinationsbeviset är det enklaste och mest användarbara covidbeviset.
  • Testbevis gäller bara vid resor och är ett alternativ om du eller ett barn inte är vaccinerad. Du måste betala själv för provet som du behöver lämna för att få testbeviset.
  • Tillfrisknandebevis gäller bara vid resor. Det är ett alternativ i särskilda fall för dig eller ett barn som inte är vaccinerad.

Vaccinationsbevis – för dig som är vaccinerad

Du kan behöva ett vaccinationsbevis om du är 18 år eller äldre och vill komma in på vissa tillställningar eller sammankomster inomhus med över 100 personer. Det kan till exempel vara en religiös sammankomst, konsert, bio, ett sportevenemang eller en marknad.

Du kan nekas inträde om du inte har ett vaccinationsbevis, eller ett läkarintyg om att du inte kan vaccinera dig av medicinska skäl. Det är ovanligt att inte kunna vaccinera sig. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så får du vaccinationsbeviset

Du som har e-legitimation kan hämta vaccinationsbeviset digitalt cirka sju dagar efter att du har vaccinerat dig.

Läs mer och hämta ditt eller ditt barns vaccinationsbevis Länk till annan webbplats. på E-hälsomyndighetens webbplats covidbevis.se.

Läs om hur du eller ett barn skaffar e-legitimation Länk till annan webbplats.. Webbplatsen drivs av Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.

Du som inte har e-legitimation eller folkbokföringsadress
Det tar längre tid att få vaccinationsbeviset om du inte har e-legitimation.

Vaccinationsbeviset kan skickas till dig, även om du inte har en adress som du är folkbokförd på. Du behöver ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer. Du behöver också fylla i en blankett. Länk till annan webbplats.

Vaccinationsbevis fungerar ännu så länge inte med reservnummer.