Publicerad: 2021-12-20

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Samarbete för att motverka kvinnlig

könsstympning

Under 2021 fick SST ett regeringsuppdrag att arbeta för ökad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning av kvinnor och flickor.

I SST:s arbete med att motverka könsstympning av flickor och kvinnor kommer det att finnas möjlighet att engagera sig i frågan i form av mindre uppdrag. Kontakta Jana Jakob (jana.jakob@myndighetensst.se) om du eller ditt samfund vill vara med.

Den 16 februari 2021 kl 15.00 - 17.00 finns möjlighet att delta i ett webbinarium om hur trossamfunden kan samverka för att förebygga könsstympning.

Om uppdraget att motverka könsstympning av flickor och kvinnor:

I SST:s uppdrag ingår att planera och genomföra informationsinsatser tillsammans med andra myndigheter riktade till flickor och kvinnor som kan ha blivit utsatta eller riskerar att utsättas för könsstympning, deras närstående, samt yrkesverksamma som möter gruppen, till exempel elevhälsa och förskola. Syftet är att öka kunskapen om brottet könsstympning samt att få fler flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning att söka vård.

Ökad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck kopplat till trossamfundens verksamhet:

SST ska arbeta med att öka kunskapen om hedersrelaterade frågor kopplat till trossamfundens verksamhet, däribland särskilt utforma och genomföra insatser för att öka kunskapen om gällande lagstiftning och vid behov bidra till attitydförändring om könsstympning av flickor och kvinnor, med fokus på religiösa ledare.