Publicerad: 2022-03-31

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Rapport om samfund under pandemin

Hur har trossamfunden påverkats av tiden med Covid-19? En forskningsrapport från SST ger en fördjupad bild

Vad händer när religiösa sammankomster plötsligt blir förknippade med smittorisk och församlingar inte längre kan samla människor i sina lokaler för gudstjänst/bön/meditation? Vilka är effekterna när församlingsverksamhet ställs in?

Linnea Lundgren (forskare vid Centrum för civilsamhällesforskning Marie Cederschiölds Högskola) har skrivit och sammanställt en forskningsrapport baserad på en enkätundersökning, som genomförts bland trossamfund i Sverige på temat hur Covid- 19 pandemin påverkat deras verksamhet.

Ladda ned rapporten i pdf-format här Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.