Publicerad: 2022-06-28

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Trossamfunden behövs i kristider

Sedan Rysslands anfallskrig startade har arbetet varit intensivt för att stötta människor i Ukraina ­och de som kommit hit.

Trossamfunden har delat med sig av sina berättelser från sina verksamheter till SST. Insatserna och arbetet har varierat bland trossamfunden, men en sak har varit gemensam och det är att viljan och kraften som har lagts ner på att hjälpa har varit stor.

Eftersom många trossamfund uppfattar stöd till människor i kris som ett grundläggande uppdrag, fanns det ofta redan upparbetade processer och strukturer för att kunna arbeta effektivt med hjälp som når fram till de mest nödställda. Och trossamfunden kunde därför också agera snabbt när kriget bröt ut.

Vi har sammanställt vårens artiklar, som är ett axplock av det viktiga arbete som utförs hos trossamfunden runt om i Sverige. Det har varit viktigt för myndigheten att framföra trossamfundens ovärderliga arbete, eftersom det har en avgörande betydelse för de allra mest nödställda, både de som flyr krigets Ukraina men också andra grupper i samhället.

Klicka här för att läsa artiklarna.