Publicerad: 2022-06-29

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansökan öppen till 25 augusti - Utökat stöd till civilsamhället

Regeringen har beslutat om fördelning av 100 miljoner kronor i förstärkt stöd till det civila samhällets organisationer. Stödet ska gå till sociala och humanitära insatser för flyktingar från Ukraina och särskilt utsatta efter pandemin.

– Civilsamhället har haft en ovärderlig betydelse för de som flytt Rysslands brutala invasion av Ukraina. Organisationernas snabbhet och förmåga att samla allmänhetens engagemang har bidragit till att Sverige kunnat erbjuda ett värdigt mottagande av människor i en mycket utsatt situation. Det arbetet måste kunna fortsätta, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

70 miljoner kronor går till organisationer som arbetar med mottagandet av de som söker skydd i Sverige efter att ha flytt Ukraina. Medlen ska användas till stödverksamheter, aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans, mötesplatser som till exempel bidrar till språkutveckling, samt samordning och stöd av frivilliginsatser.

30 miljoner kronor går till civilsamhällets arbete för människor vars redan utsatta situation förvärrats av covid-19-pandemin. Dessa 30 miljoner ersätter de medel som tidigare överförts från pandemistöd till stöd för flyktingmottagande.

Stödet kan sökas av ideella föreningar och trossamfund och kommer att hanteras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Mer information om hur bidraget söks kommer att finnas på MUCF:s webbplats mucf.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.