Publicerad: 2023-02-07

Vänligen verifiera att du inte är en robot

SST söker handläggare trossamfundsfrågor

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) växer och söker nu en engagerad handläggare för trossamfundsfrågor. Här kommer du att arbeta med viktiga och aktuella demokrati- och samhällsfrågor på en dynamisk arbetsplats.

I tjänsten som handläggare för trossamfundsfrågor kommer du att bereda ärenden som på olika sätt handlar om trossamfund, bland annat ärenden om statsbidrag till trossamfund samt uppföljning av sådana bidrag. Under 2023 kommer ett omfattande förändrings- och utvecklingsarbete genomföras av hanteringen av statsbidrag. Läs mer här