• Läs mer

  Förslag om demokrativillkor återkallas

  Riksdagen kommer inte ta ställning till propositionen om nya regler för statsbidrag som den tidigare regeringen lagt fram
 • Läs mer

  Läs mer Covid-19 och trossamfunden här

  På den här sidan samlar myndigheten information om covid-19 som är relevant för myndigheter och trossamfunden.
 • Läs mer

  Trossamfundens krisberedskap

  Här finns stöd för trossamfund som vill arbeta med säkerhet samt kunskap för kommuner/regioner som vill samverka med trossamfund.
 • Läs mer

  Diskriminering och religion i fokus

  Negativa föreställningar om religion påverkar livsvillkor och är ett hinder för människors lika rättigheter rapporterar DO

Publicerad: 2023-03-03

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Migration, religion och integration: Rapport

En nyligen publicerad rapport från Delegationen för migrationspolitiska studier (Delmi) slår fast att trossamfunden och SST är viktiga faktorer för lyckad integration.

Kunskapsöversikten författad av religionssociologen Magdalena Nordin återger att religion har en stärkande, stöttande och integrerande funktion för migranter. Vidare återberättar den hur religion på både individuell och samhällelig nivå är ett föränderligt fenomen. Nya samfund etableras genom migration, men redan etablerade samfund kan också växa genom den, samtidigt som en trend på sikt fortfarande är en ökande sekularisering. Utöver den viktiga roll myndigheten SST har i ett allt mer mångreligiöst och mångkulturellt samhälle, föreslår rapporten att myndigheten ges en egen forskningsenhet för att tillsamans med akademin bättre kunna kartlägga och prognosticera inom sin roll som regeringens expertmyndighet för allmänna religions- och trosamfundsfrågor.

 

Frederic Brusi, handläggare för kunskap och kommunikation, deltog från SST i ett seminarium i Uppsala där rapporten presenterades av författaren Magdalena Nordin. Deltagande i panelen var också Maria Kjellsdotter Rydinger från Svenska kyrkan, Önver Cetrez från Uppsala universitet och Liam Sallmander från Fryshuset.


Rapporten kan laddas ned eller beställas från Delmi Länk till annan webbplats.