Anmälningsformulär för projektet
Delaktig, stark och synlig 2018

Du som är intresserad av att delta i projektet har här möjlighet att göra en intresseanmälan. Sista anmälningsdag är 31 maj 2018. I juni 2018 meddelar vi om du som sökt programmet har fått plats.


(För- och efternamn)

(xxxxxx-xxxx)





Min tjänst/uppdrag i organisationen *
Flerval






Förväntningar på ledarskapsutbildningen *
Områden som särskilt intresserar dig och du önskar tas upp under utbildningen (kryssa 1-3!)
Flerval











Deltagande i gemensamma kursträffar *
Flerval

Språk *
Flerval


Särskilda önskemål om mat
Flerval