KOMMANDE UTBILDNINGAR OCH KURSER

På den här sidan annonserar myndigheten för kommande utbildningssatsningar


utbildningar och kurser 2021

Säkerhetsutbildning för kvinnoröppnas i nytt fönster

Utbildningsdag om trygghet och säkerhet i moskéer och muslimska organisationer, 28 augusti 2021, kl. 9-16.30