KORTARE KURSER & SEMINARIER

Myndigheten erbjuder kurser i olika ämnen som är relevanta för ledare och aktiva inom trossamfunden. Vi anordnar också konferenser och seminarier där vi lyfter fram kunskap om religions och trossamfund i Sverige.

Kurser i föreningsteknik och föreningsjuridik
- en kurs för dig som är aktiv i en lokal församling eller förening inom trossamfunden

Sverige är ett land som präglas av ett rikt föreningsliv med lång historia. Men hur startar man och driver en förening på bästa sätt? Att öka sina kunskaper i de principer och lagar som styr föreningsarbete är viktigt: både för en effektiv administration men också för den interna demokratin.

I kursen diskuteras bland annat:

  • Hur bildar man förening?
  • Hur hålls ett årsmöte och hur väljer man en styrelse?
  • Hur håller man löpande styrelsemöten?
  • Vilka krav finns det på en ideell förening?
  • Varför är representation viktigt och hur uppnår man det?
  • Vad innebär ekonomiskt ansvar i en förening?
  • Vilka lagar reglerar ideella föreningar?

Myndigheten har under 2016 och 2017 anordnat ett flertal kurstillfällen i föreningsteknik och föreningsjuridik. Kurstillfällen för 2018 kommer att annonseras på denna sida.

Kurs i familjerätt med fokus på vigselrätt

Sedan 2014 gäller ny lagstiftning för vigslar. Den nya lagstiftningen gäller formella, juridiska äktenskap såväl som icke-formella äktenskap. Bland annat innebär lagstiftningen stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap.

Myndigheten anordnade 2018 två utbildningstillfällen inom familjerätt med fokus på vigsel. Utbildningen är utformad för dig som är verksam inom ett religiöst samfund eller vill bli vigselförrättare, familjerådgivare eller på annat sätt kommer i kontakt med frågor inom det familjerättsliga området. Utbildningen behandlar bland annat regler om äktenskap, skilsmässa, bodelning och arv, i såväl rent nationella sammanhang som i fall med anknytning till andra länder.

Kursen lämpar sig för dig som är eller vill bli vigselförrättare, familjerådgivare eller på annat sätt kommer i kontakt med frågor inom det familjerättsliga området.

Kurstillfällen för 2018 kommer meddelas här