KURS I FÖRENINGSTEKNIK- OCH JURIDIK

- för dig som är aktiv i en lokal församling eller förening inom trossamfunden

 

Sverige är ett land som präglas av ett rikt föreningsliv med lång historia. Men hur startar och driver man en förening på bästa sätt?

Att öka sina kunskaper i de principer och lagar som styr föreningsarbete är viktigt både för en effektiv administration men också för den interna demokratin. Myndigheten för stöd till trossamfund erbjuder i samverkan med Studieförbundet Bilda en kurs i föreningsteknik och föreningsjuridik.

Kursen kommer bland annat att behandla följande frågor:

  • Hur bildas en förening?
  • Hur hålls ett årsmöte och hur väljer vi en styrelse?
  • Hur håller vi löpande styrelsemöten?
  • Vilka krav finns det på en ideell förening?
  • Varför är representation viktigt och hur uppnår vi det?
  • Vad innebär ekonomiskt ansvar i en förening?
  • Vilka lagar reglerar ideella föreningar?

Vid kursen finns representanter från SST på plats, som informerar om myndighetens arbete och som kan svara på dina frågor.

Datum och tid: Lördag den 8 september 2018, kl. 9-17 (Fika serveras från kl. 8.30)

Ort: Stockholm, Hotell Scandic Scandic Star Sollentuna

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri, men godkänd ansökan krävs.

Ansökan: Ansökan görs senast den 1 augusti 2018 på: http://www.myndighetensst.se/utbildning/kortare-kurser--seminarier/kurs-i-foreningsteknik-och-foreningsjuridik-.htmlöppnas i nytt fönster Ansökningarna behandlas löpande och antalet platser är begränsade.

Frågor: Jana Jakob, projektkoordinator: 08-4536817, Jana.Jakob@myndighetensst.se

Hasnain Govani, handläggare: Tel: 08-453 68 09, Hasnain.Govani@myndighetensst.se