GRUNDLÄGGANDE SÄKERHET

SST har genomfört ett antal utbildningar i grundläggande säkerhet riktad till ledare i trossamfund. Syftet med dessa utbildingar är att ge en introduktion till de olika områden som brandskydd, hatbrott och stöldfrågor.

Myndighetens utbildning görs i samverkan med flera aktörer som tog bland annat följande:

  • Räddningstjänsten gick igenom brandfrågor: risk, förlopp, skydd, lagstiftning och ansvar.
  • Polisen behandlade frågor om hatbrott, ärendegång vid händelser, rutiner och säkerhet för trossamfund.
  • Stöldskyddsföreningen, gick under heldagar igenom riskanalys, skyddsåtgärder, försäkringsåtgärder, kamerabevakning samt förebyggande skydd och konflikthantering.

Kursen, som har hållits på fler platser runtom i Sverige, har vid alla tillfällen fått höga betyg i deltagarnas utvärdering. Flera förfrågningar har kommit in om uppföljning och vidareutbildning. SST undersöker nu möjligheten för detta.

Är du intresserad att veta mer eller delta i kommande utbildningar så skriv till info@sst.a.se

 

Läs mer om senaste utbildningskursen i Motala november 2018