konferens

Datum och tid: 28 augusti 2021, kl. 9-16.30

Ort: Jakobsbergs Folkhögskola, Folkhögskolevägen 1, 177 40 Järfälla

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri, lunch ingår men ej resersättning eller boende.

Frågor: Jana Jakob, projektledare: 08-453 68 17, Jana.Jakob@myndighetensst.se, Tanja Viklund, handläggare krisberedskapsfrågor: 08-453 68 30, Tanja.Viklund@myndighetensst.se

OBS! Utbildningsdagen kommer enbart att genomföras om covid-läget tillåter. Antalet platser är begränsat.