Eventdatum: 2018-11-12

Grundläggande säkerhetsutbildning för trossamfund 12-13 november 2018 i Motala

Informationen som PDFPDF

Nästa kurs hölls i KAMMARKOLLEGIETS regi i Karlstad i 27-28 maj 2019, Läs merPDF

Utbildningsdagarna är ett led i statens satsning på säkerhet i trossamfundsmiljöer och är riktad till säkerhetsansvariga eller motsvarande inom trossamfundens lokala församlingar/föreningar. Syftet är att skapa en fastare grund till att reflektera kring säkerhetsfrågor, ge kunskap om lagar och riktlinjer samt ge redskap för att sprida säkerhetsarbete lokalt. Regionalt och nationellt ansvariga är också välkomna i mån av plats. Utbildningen genomförs av professionella utbildare som utbildar säkerhetschefer och motsvarande. Det är exklusiva dagar som erbjuds till en mycket begränsad krets.

Utbildningsdagarna är ett led i statens satsning på säkerhet i trossamfundsmiljöer och är riktad till säkerhetsansvariga eller motsvarande inom trossamfundens lokala församlingar/föreningar. Syftet är att skapa en fastare grund till att reflektera kring säkerhetsfrågor, ge kunskap om lagar och riktlinjer samt ge redskap för att sprida säkerhetsarbete lokalt. Regionalt och nationellt ansvariga är också välkomna i mån av plats. Utbildningen genomförs av professionella utbildare som utbildar säkerhetschefer och motsvarande. Det är exklusiva dagar som erbjuds till en mycket begränsad krets.

TID: 12 och 13 november 2018, kl. 9-16.30

PLATS: Motala

AVGIFT: Utbildningen bekostas av staten och är avgiftsfri för deltagaren. Boende ingår inte, däremot bilersättning, och eventuell annan reseersättning efter förfrågan och godkännande, av SST.

ANMÄLAN:
Det går även att anmäla sig till: info@myndighetensst.se, SST, Box 14038, 167 14 Bromma eller på tel 08-453 68 74. Ange då: Namn, adress, e-post, mobilnummer, samfundstillhörighet och eventuell specialkost.

FRÅGOR: Kontakta Inger Carnbo, 08-453 68 74, inger.carnbo@myndighetensst.se

NÅGOT FRÅN INNEHÅLLET

Brand:

 • Risker, förlopp, skydd
 • Fastighetsägarens ansvar, verksamhetsutövarens ansvar
 • Lagstiftning
 • Möjligheter och begränsningar i olika lokaler
 • Människors beteende i händelse av brand
 • Brandförsvaret/Räddningstjänsten, organisation och roll  

Polismyndigheten

 • Aktuella risker, hot, hatbrott
 • Vad är ett hatbrott?
 • Polisens ansvar, kommunens ansvar, eget ansvar
 • Ärendegång vid händelser
 • Kontaktvägar till polis och kommun

Säkerhetsmedvetande

 • Riskanalys
 • Mekaniska skyddsåtgärder
 • Försäkringskrav
 • Kameralagen

Hot och våld

 • Hot och våld – vad är det?
 • Krav på skydd – vad säger lagen?
 • Förebyggande skydd och konflikthantering.
 • Agerande i den akuta situationen.
 • Att ta hand om drabbade.

Medverkande