Anmälan till grundläggande säkerhetsutbildning för trossamfund 12-13 november i Motala

TID: 12 och 13 november 2018, kl. 9-16.30

PLATS: Motala, adress meddelas inom kort

AVGIFT: Utbildningen bekostas av staten och är avgiftsfri för deltagaren. Boende ingår inte, däremot bilersättning, och eventuell annan reseersättning efter förfrågan och godkännande, av SST.

ANMÄLAN: i nedanstående formulär

FRÅGOR: Kontakta Inger Carnbo, 08-453 68 74, inger.carnbo@myndighetensst.se

SISTA ANMÄLNINGSDAG 25 oktober. Begränsat antal platser