BIDRAG

Myndigheten fördelar årligen statsbidraget till trossamfunden i form av organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag. Det senaste året har det sammanlagda årsbidraget varit drygt 83 miljoner kronor.

I häftet "Lag, förordning och tillämpningsföreskrifter" finns allt samlat, aktuellt för 2021. Ladda ned Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. eller beställ Öppnas i nytt fönster.. För ansökningar före 2020 gäller något annorlunda föreskrifter. Här de som gällde 2020, Pdf, 848.1 kB, öppnas i nytt fönster. 2019 Pdf, 842.2 kB. och 2016-2018 Pdf, 836.8 kB, öppnas i nytt fönster..


Organisationsbidrag

Organisationsbidrag utgör den stora delen av det ekonomiska stödet till trossamfunden och förmedlas för att stödja och möjligöra lokal religiös verksamhet. Bidraget fördelas i huvudsak grundat på det antal medlemmar och övriga betjänade som samfunden redovisar. Läs mer om organisationsbidrag.

Verksamhetsbidrag

Ges i form av stöd till andlig vård inom sjukvården. Idag arbetar ungefär sjuttio personer inom den andliga vården i Sverige med ekonomiskt stöd från SST. En mindre bidrag utgår också till teologiska högskolor och seminarier. Läs mer om verksamhetsbidrag.

Projektbidrag

Ges i huvudsak som stöd till ny- och ombyggnation och inköp av gudstjänstlokaler, även för anpassningar för personer med funktions-nedsättning och säkerhetshöjande åtgärder. Ett mindre stöd förmedlas också som utbildningsbidrag för teologisk utbildning utomlands – för de samfund som själva saknar utbildningsinstitutioner i Sverige. Läs mer om projektbidrag.

Kan vårt trossamfund/församling ta emot statsbidrag?

Det är regeringen som avgör vilka trossamfund som får ta emot statsbidrag. För att en organisation ska kunna få möjlighet att söka bidrag krävs därför först att de ansöker om att få bli ett statsbidragsberättigat trossamfund. För att bedöma detta tillämpar regeringen framförallt Lag (1999:932) om stöd till trossamfund och tittar på den sökande organisationens verksamhet, stabilitet, och livskraft. Regeringen bedömer också om organisationen ifråga bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på.