Myndigheten för stöd till trossamfund har i uppdrag att främja en dialog mellan stat och trossamfund samt att bidra med kunskap om religion och samfundsliv i Sverige. Myndigheten fördelar också ekonomiska bidrag och ansvarar för frågor om trossamfundens roll i krisberedskapen. Läs mer om myndigheten.

sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
 • Läs mer

  HRV-uppdraget redovisas

  SST redovisar uppdraget att “arbeta med att öka kunskapen om hedersrelaterade frågor kopplat till trossamfundens verksamhet..."
 • Läs mer

  Trossamfunds säkerhet ska stärkas

  Regeringen ger SST i uppdrag att genomföra insatser för att stärka trossamfunds säkerhet och öka kunskapen om deras säkerhetssituation.
 • Läs mer

  Novemberkonferens med SST

  Den 14-15 november arrangerar SST en konferens om trossamfund för offentlig sektor
 • Läs mer

  Pressträff om trossamfunden

  Socialminister Jakob Forssmed höll en pressträff tillsammans med SSTs chef Isak Reichel med anledning av ett nyligen genomfört möte med representanter för Sveriges trossamfund.

Fyll i din e-postadress:

Så här kan ni arbeta med er säkerhet

Ladda ned och läs mer om säkerhetsarbete för trossamfunden här.

Den multireligiösa tidräknaren & kalendern

Läs mer högtider och tideräkning i olika religioner

Nyheter & aktuellt