Myndigheten för stöd till trossamfund har i uppdrag att främja en dialog mellan stat och trossamfund samt att bidra med kunskap om religion och samfundsliv i Sverige. Myndigheten fördelar också ekonomiska bidrag och ansvarar för frågor om trossamfundens roll i krisberedskapen. Läs mer.

sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
 • Läs mer

  Förläsningsserie om
  rörelser inom islam

  Under hösten 2018 anordnar myndigheten ett antal seminarier om samtida strömningar och rörelser inom islam.
 • Läs mer

  Är Sverige mest mång-
  religiöst i Europa?

  Statistisk från Pew Research Institute visar att Sverige är ett land med stor religiös pluralism – om man jämför med våra grannar.
 • Läs mer

  Utbildningar och kurser hösten 2018

  Under hösten anordar myndigheten flera utbildningar och kurser för aktiva inom trossamfunden och deras församlingar.

Trossamfundens krisberedskap

På myndighetens särskilda sida för krishandledning har vi samlat goda råd om hur, var och när kommuner och landsting/ regioner kan samverka och samarbeta med trossamfund såväl i vardag som i kris.

aktuella bidrag

Just nu finns följande bidrag att söka från Myndigheten för stöd till trossamfund:

Den multireligiösa tidräknaren & kalendern

Fortsätt till den multireligiösa kalendern

direktör Åke
Göranssons blogg

 • Regnbågsbyråkrat

  I lördags, 4 augusti, gick jag i min fjärde Prideparad som myndighetschef tillsammans med mitt fackförbund ST. Bar även i år bande...
  Läs mer

Nyheter

 • Ny kunskapsöversikt om
  Muslimska brödraskapet
  — Läs mer
 • Ny interreligiös studiecirkel för kvinnor börjar den 10 september — Läs mer
 • Yttrande över betänkandet ”Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige” — Läs mer
 • Debattartikel: Skolan arena för religiös diskriminering — Läs mer
 • Myndigheten uppmärksammar judisk-muslimskt partnerskap — Läs mer
 • Så här behandlar Myndigheten för stöd till trossamfund dina personuppgifter — Läs mer

UtbildningAR och seminarier 2018

Material från Myndigheten

Söker du någon artikel, blankett eller rapport? Här kan du hitta det mesta av det det material som myndigheten publicerat. Besök myndighetens materialdatabank.


Fyll i din e-postadress: