Myndigheten för stöd till trossamfund har i uppdrag att främja en dialog mellan stat och trossamfund samt att bidra med kunskap om religion och samfundsliv i Sverige. Myndigheten fördelar också ekonomiska bidrag och ansvarar för frågor om trossamfundens roll i krisberedskapen. Läs mer om myndigheten.

sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
sliderimg
 • Läs mer

  Regeringen föreslår nya lagar om stöd

  Nya regler om statens stöd till trossamfund och nya så kallade demokrativillkor kan börja att gälla från 1 januari 2023.
 • Läs mer

  Rapport om samfund under pandemin

  Hur har trossamfunden påverkats av tiden med Covid-19? En forskningsrapport från SST ger en fördjupad bild
 • Läs mer

  Tips och konkreta råd för säkerhetsarbete

  MSB, SST och Polisen har tagit fram en vägledning för trossamfund som kan laddas ned här
 • Läs mer

  Samordning är en viktig pusselbit

  Generalsekreteraren för Caritas Sverige efterlyser långsiktighet i mottagandet av ukrainska flyktingar

aktuella bidrag

Särskild information om lokalbidrag för 2022 finns att läsa här

trossamfundens krisberedskap

På myndighetens särskilda sida för krishandledning har vi samlat goda råd om hur, var och när kommuner och landsting/ regioner kan samverka och samarbeta med trossamfund såväl i vardag som i kris.

Den multireligiösa tidräknaren & kalendern

Läs mer högtider och tideräkning i olika religioner

Nyheter

Material från Myndigheten

Söker du någon artikel, blankett eller rapport? Här kan du hitta det mesta av det det material som myndigheten publicerat. Besök myndighetens materialdatabank.


Fyll i din e-postadress: