REMISSVAR OCH YTTRANDEN

Myndigheten för stöd till trossamfund lämnar ett antal remissvar och yttranden varje år. Ofta kommer remissen från regeringskansliet, men det kan också vara andra myndigheter som vill ha yttranden. Några dem är publicerade nedan.

Innan regeringen skriver en proposition (ett förslag) får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Nedan har vi publicerat ett urval av de remissvar som myndigheten har lämnat under åren 2019-2023. För tidigare remissvar se remissvar arkiv. För en fullständig förteckning av lämnade remissvar vänligen kontakta info@myndighetensst.se.

Myndighetens remissvar 2023

Yttrande över

Besvarat

Avsändare

Myndighetens yttrande

Begrepp i begravningsverksamheten

2023-01-16

Sveriges Lantbruksuniversitet


Myndighetsgemensam plan för att
öka utrikesfödda kvinnors inträde på arbetsmarknaden

2023-02-01

Arbetsförmedlimngen

PDF  Pdf, 117.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Myndighetens remissvar 2022

Yttrande över

Besvarat

Avsändare

Myndighetens yttrande

Kammarkollegiets nya föreskrifter
om avgifter vid registrering av trossamfund

2022-09-22

Kammarkollegiet

PDF Pdf, 398.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning

2022-05-09

Utbildningsdepartementet

PDF Pdf, 519.1 kB.

Vår demokrati – värd att värna varje dag


Kulturdepartementet

PDF

Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor

2022-08-11

Justitiedepartementet

PDF

Ett utvidgat utreseförbud för barn

2022-09-30

Socialdepartementet

PDF

Konsekvensutredning till redan beslutade och numera upphävda föreskrifter och allmänna råd

2022-06-07

Folkhälsomyndigheten

PDF

Forum för levande
historias framtida inriktning

2022

Kulturdepartementet

PDF

Rätt mottagare - Granskning och integritet

2022-05-19

Kulturdepartementet

PDF

Säkerhet och tillgänglighet vid val

2022-04-25

Kulturdepartementet

PDF


Myndighetens remissvar 2021

Yttrande över

Besvarat

Avsändare

Myndighetens yttrande

Ett särskilt hedersbrott


Justitiedepartementet

PDF Word, 37.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Skärpt straff för gravfridsbrott

2021-12-14

Justitiedepartementet

PDF

Rätt mottagare (Demokrativillkor & integritet)

2021-10-13

Kulturdepartementet

PDF Pdf, 328.3 kB.

En gemensam angelägenhet

2021-04-07

Finansdepartementet

PDF Pdf, 203.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Demokrativillkor för stöd ur Allmänna arvsfonden

2021-12-14

Socialdepartementet


Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd

2021-09-22

Socialdepartementet


Ett förbud mot rasistiska organisationer

2021-09-06

Justitiedepartementet


Struktur för ökad motståndskraft

2021-06-23

Justitiedepartementet


Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen

2021-03-24

JustitiedepartementetMyndighetens remissvar 2020

Yttrande över

Datum

Avsändare

Myndighetens yttrande

Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare


Justitiedepartementet

Yttrande Pdf, 322.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter gällande MSB:s föreskrifter om informationssäkerhet


Myndigheteten för samhällsskydd och beredskap

PDF Pdf, 135.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning


Utbildningsdepartementet

PDF Pdf, 561.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Betänkandet Sveriges museum om Förintelsen


Kulturdepartementet

PDF Pdf, 157.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster


Justitiedepartementet

PDF Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.


Myndighetens remissvar 2019

Yttrande över

Datum

Avsändare

Myndighetens yttrande

Ny vägledning om
säkerhet i offentliga miljöer


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

PDF Pdf, 207 kB, öppnas i nytt fönster.

Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheteh att få uppehållstillstånd i Sverige.


Justitiedepartementet

PDF Pdf, 190.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet


Finansdepartementet

PDF Pdf, 357.2 kB.

En arvsfond i takt med tiden


Socialdepartementet

PDF Pdf, 343.6 kB.