ÖVERSIKTLIGA PUBLIKATIONER

I de översiktliga publikationerna hittar du ett urval av texter som berör religion i Sverige utifrån ett mer allmänt perspektiv.

Trossamfund i Sverige (2017)

Skriften samlar presentationer av de statsbidragsberättigade trossamfunden skrivna av samfunden själva. I skriften finns också en översikt av medlemstatistik, kontaktuppgifter samt en del övrig information om organisationer och myndigheter som är viktiga inom denna del av civilsamhället.

Kapitel

 PDF 

Inledning (Förord, bakgrund & statistik)

PDF PDF(106 KB)

Frikyrkor

PDFPDF (2,1 MB)

Islamiska trossamfund

 PDFPDF (617 KB) 

Lutherska kyrkor

PDFPDF (578 KB)

Ortodoxa och österländska kyrkor

PDFPDF (784 KB)

Övriga samfund

PDFPDF (1,2 MB) 

Avslutning

PDFPDF (1,7 MB)

Övriga publikationer (ordnade EFTER UTGIVNINGSÅR)

Titel

PDF

Essä i Dagens Arena: Vi måste prata om Sverige som mångreligiöst land.

Simon Sorgenfrei 2019

länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

Mellan sekulära och religiösa förväntningar.
Civilreligion på individnivå i Sverige.
Erika Willander, 2018

PDFlänk till annan webbplats (250 KB)

Ökat motstånd mot flyktingmottagning
och invandrares religionsfrihet. Marie Demker, 2017

PDFlänk till annan webbplats (250 KB)

Religionsfrihetens utveckling i Sverige – en tidslinje

Elsa Trolle Önnerfors, 2016.

PDFlänk till annan webbplats (174 KB)

Världsreligioner i Sverige
Lennart Weibull, 2016.

PDFlänk till annan webbplats (263 KB)

Det civila samhället och religion

– Svenska kyrkan och frikyrkorna. Johan von Essen, 2015.

PDFlänk till annan webbplats (389 KB)

Villkor för ideella föreningar och trossamfund
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, 2015.

PDFlänk till annan webbplats (2,58 MB)

Främlingsfientliga handlingar mot trossamfund,
Myndighetens för stöd till trossamfund, 2014.

PDFlänk till annan webbplats (1,93 MB)

Ritualer, högtider och manifestationer
Jonas Bromander, 2012.

PDFlänk till annan webbplats (229 KB)

Fyra perspektiv på religion i Sverige
Lennart Weibull och Jan Strid, 2011.

PDFlänk till annan webbplats (1,2 MB)

Vad vill religionskritikerna?

Magnus Hagevi, 2010

Länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Efter sekulariseringen: förändrade religiösa värden

mellan generationer. Magnus Hagevi, 2009

PDFPDF (235 KB)

Religiös förändring i norra Europa
Anders Bäckström, 2004.

PDFlänk till annan webbplats (4,9 MB)

Vem definierar religion? Från kyrkolagen 1686
till omskärelselagen 2001.
Anders Jarlert, 2002.

PDFlänk till annan webbplats (30 KB)

Sakralisering efter sekularisering?

Magnus Hagevi, 2001

PDFPDF (76 KB)