ÖVERSIKTLIGA PUBLIKATIONER

I de översiktliga publikationerna hittar du ett urval av texter som berör religion i Sverige utifrån ett mer allmänt perspektiv.

(Publicerade efter utgivningsår)

Titel

PDF

Mellan sekulära och religiösa förväntningar.
Civilreligion på individnivå i Sverige.
Erika Willander, 2018

PDFPDF (250 KB)

Ökat motstånd mot flyktingmottagning
och invandrares religionsfrihet. Marie Demker, 2017

PDFPDF (250 KB)

Religionsfrihetens utveckling i Sverige – en tidslinje

Elsa Trolle Önnerfors, 2016.

PDFPDF (174 KB)

Världsreligioner i Sverige
Lennart Weibull, 2016.

PDFPDF (263 KB)

 Det civila samhället och religion – Svenska kyrkan och frikyrkorna
Johan von Essen, 2015.

PDFPDF (389 KB)

Villkor för ideella föreningar och trossamfund
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, 2015.

PDFPDF (2,58 MB)

Främlingsfientliga handlingar mot trossamfund,
Myndighetens för stöd till trossamfund, 2014.

PDFPDF (1,93 MB)

Kyrkan och staten - reformarbetet 1956 - 1999
Sören Ekström, 2011.

PDFPDF (4,4 MB)

Ritualer, högtider och manifestationer
Jonas Bromander, 2012.

PDFPDF (229 KB)

Fyra perspektiv på religion i Sverige
Lennart Weibull och Jan Strid, 2011.

PDFPDF (1,2 MB)

Religiös förändring i norra Europa
Anders Bäckström, 2004.

PDFPDF (4,9 MB)

Vem definierar religion? Från kyrkolagen 1686
till omskärelselagen 2001.
Anders Jarlert, 2002.

PDFPDF (30 KB)


TROSSAMFUND I SVERIGE

I publikationen Trossamfund i Sverige har vi samlat korta presentationer av de statsbidragsberättigade trossamfunden - skrivna av samfunden själva. I skriften finns också en översikt av medlemstatistik, kontaktuppgifter till trossamfunden samt lite övrig information om organisationer och myndigheter som är viktiga inom denna del av civilsamhället.

Kapitel

 PDF 

Inledning (Förord, bakgrundsinformation samt statistik)

PDFPDF (106 KB)

Presentation av frikyrkor

 PDFPDF (2 MB)

Presentation av islamiska trossamfund

 PDFPDF (617 KB) 

Presentation av lutherska kyrkor

PDFPDF (578 KB)

Presentation av ortodoxa och österländska kyrkor

PDFPDF (784 KB)

 Presentation av övriga samfund

PDFPDF (1,2 MB) 

Avslutning (Övriga organ och institutioner viktiga för

det religiösa samfundslivet samt kontaktuppgifter)

PDFPDF (1,7 MB)