STATISTIK 2020

Nedan redovisas antalet betjänade i de statsbidragsberättigade trossamfunden 2020. Bidragsgrundande person (Betjänad) innebär medlem eller registrerad regelbundna deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfundet.

Antalet betjänade inom trossamfunden år 2020

Trossamfund/samverkansorgan

Betjänade

Alevitiska Riksförbundet

4 565

Anglikanska kyrkan

674

Bibeltrogna vänner -ELM

2 149

Danska kyrkan i Sverige

581

Equmeniakyrkan

112 460

Estniska evang-lutherska kyrkan i Sverige

3 547

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen

44 147

Evang Frikyrkan

44 674

Frälsningsarmén

7 145Samverkansorganet Islamiska Samarbetsrådet (ISR):


- BIS

17 066

- FIFS

39 499

- IFBS

8 994

- IKUS

26 210

- ISS

38 704

- SIF

34 511

- SIS

32 639

- SMF

44 310

Isländska kyrkan i Sverige

270

Jehovas vittnen

22 199

Judiska centralrådet

8 148

Lettiska evang kyrk i Sverige

1 523

Mandeiska trossamf i Sv+Europa

4 039

Mandeiska trossamf i Sv+Fin

8 973

Norska kyrkan i Sverige

2 302Samverkansorganet Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd:


- Antiokiska kyrkan

1 865

- Armeniska apostoliska kyrk

4 640

- Bulgariska ort kyrkan

839

- Eritreanska ort Tewahdo


- Etiopiska ort Tewahdo

5 836

- Finska ort församlingen

569

- Georgiska ortodoxa kyrkan

2 348

- Grekisk ort metropolitdömet

23 489

- Koptiska ort kyrkan

4 770

- Makedonska ort kyrkan

8 264

- Rumänska ort kyrkan

10 241

- Ryska ort kyrkan

3 150

- Ryska ort Moskvapatriark

2 090

- Serbisk ort kyrkan

22 991

- Svenska ort prosteriet

2 025

- Syrisk ort ärkestiftet

25 131

- Syrisk ort patr ställföre

21 184

- Österns assyriska kyrka

9 932Pingströrelsen

114 953

Romersk-Katolska kyrkan

125 287

Sjundedags Adv.samfundet

3 289

Svenska Alliansmissionen

18 028

Sveriges Buddhistiska Gemenskap (SBG)

12 328

Ungerska protestantiska

4 954

TOTAL

917 193

Equmeniakyrkan är den kyrka som Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan tillsammans bildade år 2012, först dock under arbetsnamnet Trossamfundet Gemensam Framtid.