UTBETALADE BIDRAG 2013

Utbetalade statsbidrag 2013:

Organisationsbidrag: 46.623.925 kronor
Verksamhetsbidrag: 10.155.000 kronor
Projektbidrag: 11.150.800 kronor

Trossamfund

Organisationsbidrag

Projektbidrag:
lokalbidrag

Projektbidrag:
etabler.bidrag

Projektbidrag:
utbild. bidrag

Frälsningsarmén

1.101.545
Metodistkyrkan

Evangeliska frikyrkan

3.153.885

775.000

135.000


Pingströrelsen

7.731.043

1.545.100Sjundedagsadventistsamfundet

271.000
Equmeniakyrkan

9.652.279
Svenska alliansmissionen

1.448.430

154.000Svenska baptistsamfundet


100.000Svenska missionskyrkan


265.200Gemensamma församlingar


1.149.300ELM - Bibeltrogna vänner

117.000

8.000Evangeliska fosterlandsstiftelsen

2.965.000

155.000Estniska ev lutherska kyrkan

267.000
Lettiska ev lutherska kyrkan

128.000
Ungerska protestant. kyrkan

143.409
Danska kyrkan

100.000
Norska kyrkan

300.000
Isländska kyrkan

100.000
Anglikanska kyrkan

220.000
Romersk-katolska kyrkan

5.022.828

1.512.000
Ortodoxa & österländska kyrkor

- Bulgariska ortodoxa kyrkan

14.000
- Finska ortodoxa kyrkan

84.000
- Estniska ortodoxa kyrkan

- Grekisk ortodoxa kyrkan

805.000
- Makedoniska ortodoxa kyrkan

408.000

712.800- Rumänska ortodoxa kyrkan

400.000


50.000


- Ryska ortodoxa kyrkan

121.000
- Serbiska ortodoxa kyrkan

1.762.000

352.800- Svenska ortodoxa prosteriet

145.000
- Armeniska apostoliska kyrkan

120.000
- Eritreanska ortodoxa kyrkan

141.000
- Etiopiska ortodoxa kyrkan

206.000
- Koptiska ortodoxa kyrkan

128.000
- Syriska ortodoxa kyrkan

2.026.888

800.000- Österns assyriska kyrka

383.000

Judiska församlingar

617.00010.000

Mandeiska sabeiska samfundet220.000Muslimska församlingar

- FIFS

2.273.640


140.000


- IKUS

761.275

438.000

30.000

60.000

- SMF

1.388.800

100.000

60.000

20.000

- SIF

590.700


120.000


- ISS

571.000

722.400

222.000


- BIS

620.200

1.075.200


10.000

Buddhistiska församlingar

336.000


59.000


Gemensamma funktionsutbetalningar
120.000

SUMMA

46.623.925

9.864.800

1.066.000

220.000
Dessutom har följande
bidrag utbetalats:

 Verksamhetsbidrag

Teologiska institutioner

 1.440.000

Andlig vård inom sjukvården

 8.715.000 

För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2013.