PUBLIKATIONER OM SVENSKA KYRKAN

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund och består av tretton stift och över sex miljoner medlemmar. Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt samfund och har karaktären av en öppen folkkyrka.

(PUBLIKATIONER ORDNADE efter utgivningsår)

Titel

PDF

Svenska kyrkan och dess prästers tro,

Erika Willander och Niclas Blåder, 2016

PDF Pdf, 594 kB, öppnas i nytt fönster. (595 KB)

Medlemmar i rörelse

Pernilla Jonsson och Jonas Bromander, 2016

PDF Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. (1,5 MB)

En tid av möten. Arbetet med asylsökande och nyanlända
i Svenska kyrkans församlingar 2015–2016 

Kristina Hellqvist och Andreas Sandberg, 2016

PDF Pdf, 10.4 MB, öppnas i nytt fönster. (10,4 MB)

Svenska kyrkan – i går, i dag, i framtiden
Sören Ekström, 2016.

PDF Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. (3 MB)

Det civila samhället och religion

– Svenska kyrkan och frikyrkorna. Johan von Essen, 2015.

PDF  Länk till annan webbplats.(389 KB)

Svenska kyrkan, nationalkyrka i det mångkulturella Sverige Kjell Blückert 2015

(ur antologin Att mötas är att växa – en studie i mångkulturalitet)

PDF Pdf, 386.4 kB, öppnas i nytt fönster. (386 KB)

Kyrkan och staten - reformarbetet 1956 - 1999
Sören Ekström, 2011

PDF Länk till annan webbplats. (4,4 MB)

Samerna och Svenska kyrkan
Sören Ekström, 2006.

PDF Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. (2 MB)

Förtroendevald i Svenska kyrkan
Sören Ekström, 2000.

PDF Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. (2,4 MB)