PUBLIKATIONER OM SVENSKA KYRKAN

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund och består av tretton stift och över sex miljoner medlemmar. Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt samfund och har karaktären av en öppen folkkyrka.

(PUBLIKATIONER ORDNADE efter utgivningsår)

Titel

PDF

Svenska kyrkan – i går, i dag, i framtiden
Sören Ekström, 2016.

PDFPDF (3 MB)

Svenska kyrkan, nationalkyrka i det mångkulturella Sverige Kjell Blückert 2015

(ur antologin Att mötas är att växa – en studie i mångkulturalitet)

PDFPDF (386 KB)

Kyrkan och staten - reformarbetet 1956 - 1999
Sören Ekström, 2011

PDFlänk till annan webbplats (4,4 MB)

Samerna och Svenska kyrkan
Sören Ekström, 2006.

PDFPDF (2 MB)

Förtroendevald i Svenska kyrkan
Sören Ekström, 2000.

PDFPDF (2,4 MB)