PUBLIKATIONER OM SVENSKA KYRKAN

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund och består av tretton stift och över sex miljoner medlemmar. Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt samfund och har karaktären av en öppen folkkyrka.

(PUBLIKATIONER ORDNADE efter utgivningsår)

Titel

PDF

En "riktig" begravning – förändringar i begravningsseden inom Svenska kyrkan 2010 -2020

Kristina Helgesson Kjellin, Andreas Sandberg, Lena Sjöberg, 2021

PDF   Pdf, 14.7 MB, öppnas i nytt fönster.(15,4MB)

Svenska kyrkan och dess prästers tro,

Erika Willander och Niclas Blåder, 2016

PDF Pdf, 594 kB, öppnas i nytt fönster. (595 KB)

Medlemmar i rörelse

Pernilla Jonsson och Jonas Bromander, 2016

PDF Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. (1,5 MB)

En tid av möten. Arbetet med asylsökande och nyanlända
i Svenska kyrkans församlingar 2015–2016 

Kristina Hellqvist och Andreas Sandberg, 2016

PDF Pdf, 10.4 MB, öppnas i nytt fönster. (10,4 MB)

Svenska kyrkan – i går, i dag, i framtiden
Sören Ekström, 2016.

PDF Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. (3 MB)

Det civila samhället och religion

– Svenska kyrkan och frikyrkorna. Johan von Essen, 2015.

PDF  Länk till annan webbplats.(389 KB)

Svenska kyrkan, nationalkyrka i det mångkulturella Sverige Kjell Blückert 2015

(ur antologin Att mötas är att växa – en studie i mångkulturalitet)

PDF Pdf, 386.4 kB, öppnas i nytt fönster. (386 KB)

Kyrkan och staten - reformarbetet 1956 - 1999
Sören Ekström, 2011

PDF Länk till annan webbplats. (4,4 MB)

Samerna och Svenska kyrkan
Sören Ekström, 2006.

PDF Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. (2 MB)

Förtroendevald i Svenska kyrkan
Sören Ekström, 2000.

PDF Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. (2,4 MB)