KAN VÅRT TROSSAMFUND/FÖRSAMLING

ANSÖKA OM STATSBIDRAG?

För att en organisation ska kunna få möjlighet att söka bidrag krävs först att de ansöker om att få bli ett statsbidragsberättigat trossamfund. Det är regeringen som avgör vilka trossamfund som får ta emot statsbidrag. 

Vilka krav ställs på ett trossamfund som vill ta emot statsbidrag?

För att bedöma detta tillämpar regeringen framförallt Lag (1999:932) om stöd till trossamfund och tittar på den sökande organisationens verksamhet, spridning, stabilitet och livskraft. Regeringen bedömer också om organisationen ifråga bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på.

Vart skall ansökan om att få bli statsbidragsberättigade trossamfund ställas?

Ansökan skall ställas till: Socialdepartementet, 103 33 STOCKHOLM.

Hur många trossamfund tar emot bidrag idag?

Det finns idag (2023) tjugotvå statsbidragsberättigade trossamfund. Utöver dessa finns det två statsbidragsberättigade samverkansorgan: Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd (OÖKER) som omfattar arton kyrkor samt Islamiska samarbetsrådet (ISR) som omfattar sex islamiska trossamfund. Räknar man samman samtliga nationella trossamfund i dessa olika kategorier är det idag 46 trossamfund som tar emot bidrag. Under dessa samlas flera tusen lokala församlingar runtom i Sverige.