KRISBEREDSKAP

SST har i uppdrag att verka för samordning av trossamfundens insatser i krisberedskapen. Under slutet av 1990-talet blev många kommuner uppmärksammade på vikten av att ha kontakter in i det mångkulturella och mångreligiösa lokalsamhället. Svenska kyrkan har en lång och viktig tradition av samverkan med samhället kring krisberedskap, medan övriga samfunds kompetens inte tagits tillvara i samma utsträckning.

SST förmedlar statsbidrag till trossamfund och har därför ett stort kontaktnät. Pastorn, imamen, prästen och andra församlingsarbetare samt den aktive medlemmen kan betyda mycket i krisberedskapen. Dessutom finns kyrkor, moskéer och andra församlingslokaler. Arbetet görs i nära samverkan med MSB Länk till annan webbplats., myndigheten för samhällskydd och beredskap. I budgetpropositionen 2007 skriver regeringen så här:

"Vid kriser och katastrofer är behovet omfattande av insatser från trossamfunden. För en effektiv samverkan med andra parter behöver trossamfunden samordna sina insatser".

Myndighetens uppgift

SST:s roll är bl. a att sammanföra kommunens beredskapsansvariga med trossamfunden lokalt. Det kan ske genom ekumeniska råd, lokala interreligiösa grupper eller att kommunen ber Svenska kyrkan om hjälp att samordna trossamfunden. SST:s uppdrag blir att lyfta fram goda arbetsmodeller och intressanta exempel.

Intresserad av veta mer?

På myndighetens särskilt framtagna sida för krishandledning sstkrishandledning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har vi samlat goda råd om hur, var och när kommuner och landsting/ regioner kan samverka och samarbeta med trossamfund såväl i vardag som i kris.