UTBETALADE BIDRAG 2010

Utbetalade statsbidrag 2010:

Organisationsbidrag: 39.067.000 kronor
Verksamhetsbidrag: 6.350.000 kronor
Projektbidrag: 3.013.000 kronor

Trossamfund

Organisationsbidrag

Projektbidrag:

Lokalbidrag

Projektbidrag

Etableringsbidrag

Särskilt utbildningsbidrag

Frälsningsarmén

1.065.000

100.000

 

 

Metodistkyrkan

384.000

 

 

 

Evangeliska Frikyrkan

2.522.000

99.000

25.000

 

Pingströrelsen

6.485.000

541.000

 

 

Sjundedagsadventistsamfundet

242.000

 

25.000

 

Svenska Alliansmission

1.189.000

126.000

 

 

Svenska Baptistsamfundet

1.561.000

 

25.000

 

Svenska Missionskyrkan

6.259.000

834.000

 

 

Gemensamma församlingar

 

229.000

 

 

ELM - Bibeltrogna Vänner

202.000

 

 

 

Evang Fosterlands-Stift

2.334.000

322.000

 

 

Estniska ev lutherska k:an

196.000

 

 

 

Lettiskaev lutherska k:an

100.000

 

 

 

Ungerska protestant. k:an

199.000

 

 

 

Danska kyrkan

45.000

 

 

 

Norska kyrkan

435.000

 

 

 

Isländska kyrkan

20.000

 

 

 

Anglikanska kyrkan

177.000

 

 

 

Romersk-katolska kyrkan

3.997.000

136.000

25.000

 

Ortodoxa & österländska kyrkor

 

 

 

 

- Bulgariska ortodoxa kyrkan

16.000

 

 

 

- Estninska ortodoxa kyrkan

-

 

 

 

- Finska ortodoxa kyrkan

63.000

 

 

 

- Grekisk ortodoxa kyrkan

649.000

 

 

 

- Makedoniska ortodoxa kyrkan

334.000

 

 

 

- Rumänska ortodoxa kyrkan

327.000

 

 

 

- Ryska ortodoxa kyrkan

122.000

 

 

 

- Serbiska ortodoxa kyrkan

1.316.000

 

 

 

- Svenska ortodoxa prosteriet

117.000

 

 

 

- Armeniska apostoliska kyrkan

114.000

 

 

 

- Eritreanska ortodoxa kyrkan

80.000

 

 

 

- Etiopiska ortodoxa kyrkan

178.000

 

 

 

- Koptiska ortodoxa kyrkan

92.000

 

 

 

- Syriska ortodoxa kyrkan

1.803.000

20.000

25.000

 

- Österns assyriska kyrka

280.000

 

 

 

Judiska församlingar

529.000

 

 

 

Islamiska församlingar

 

 

 

 

- FIFS

1.571.000

 

100.000

15.000

- IKUS

846.000

 

 

 

- SMF

1.409.000

 

105.000

 

- SIF

586.000

 

25.000

 

- ISS

300.000

 

180.000

 

- BIS

677.000

 

40.000

16.000

Buddhistiska församlingar

246.000

 

 

 

SUMMA

39.067.000

2.407.000

575.000

31.000

 

 

 

 

 

Dessutom har följande bidrag utbetalats:

 

Verksamhets-bidrag

 

 

Teologiska institutioner

 

1.200.000

 

 

Andlig vård inom sjukvården

 

5.150.000

 

 

För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2010PDF.