BIDRAGSBERÄTTIGADE TROSSAMFUND

Det är regeringen som avgör vilka trossamfund som får ta emot statsbidrag. För att en organisation ska kunna få möjlighet att söka bidrag krävs därför först att de ansöker om att få bli ett statsbidragsberättigat trossamfund.

Idag finns det två typer av bidragsberättigade mottagare. Å ena sidan är det ett antal nationella trosssamfund som tar emot bidrag som egna organisationer - i sin egen rätt. Å andra sidan finns det samverkansorgan som har getts tillåtelse att ta emot statbidrag. I dessa samverkansorgan har kommit till vid olika punkter under de senaste årtiondena för att mindre etablerade trossamfund också ska kunna ges möjligheten att ta emot statsbidrag. Länk till kontaktuppgifter till trossamfunden.

statsbidragsberättigade trossamfund

Huvudorganisation

Antal lokala församlingar (2022)

Alevitiska Riksförbundet

7

Anglikanska kyrkan

2

Bibeltrogna vänner- Evangelisk Luthersk Mission, ELM

31

Danska kyrkan

4

Estniska evangelisk-lutherska kyrkan

4

Evangeliska frikyrkan

281

Evangeliska fosterlandstiftelsen- EFS

258

Equmeniakyrkan

623

Frälsningsarmén

74

Isländska kyrkan

1

Jehovas vittnen

281

Judiska centralrådet

4

Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan

5

Mandéernas trosamfundet i Sverige och Europa

3

Mandeiska Trossamfundet i Sverige och FInland

8

Norska kyrkan

1

Pingströrelsen

431

Romersk-katolska kyrkan

44

Sjundedags Adventistsamfundet

37

Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG)

24

Svenska Alliansmissionen

145

Ungerska protestantiska kyrkan

13

statsbidragsberättigade samverkansorgan

Samverkansorgan

Antal församlingar (2022)

Islamiska samarbetsrådet (ISR)

 • Bosniakiska islamiska samfundet
 • Förenade islamiska föreningar
 • Islamiska Fatwabyrån
 • Islamiska kulturcenterunionen
 • Sveriges muslimska förbund
 • Islamiska shiasamfundet


27

54

13

38

58

64

Ortodoxa och österländska

kyrkors ekonomiska råd (OÖKER)

 • Armenisk apostoliska kyrkan
 • Bulgarisk ortodoxa kyrkan
 • Finska ortodoxa kyrkan
 • Georgiska ortodoxa kyrkan
 • Grekisk ortodoxa kyrkan
 • Makedonisk ortodoxa kyrkan
 • Rumänska ortodoxa kyrkan
 • Ryska ortodoxa kyrkan, Konstantinopel
 • Ryska ortodoxa Moskva patriarkatet
 • Serbisk ortodoxa kyrkan
 • Svenska ortodoxa prosteriet
 • Eritreanska ortodoxa tewahdo kyrkan
 • Etiopisk ortodoxa kyrkan
 • Koptisk ortodoxa kyrkan
 • Syrisk ortodoxa ärkestiftet
 • Syrisk ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap
 • Österns assyriska kyrka


8

2

1

1

9

2

4

1

6

8

2

35

8

8

25

22


7