ANSLAGSTAVLAN

På denna sida delar vi information från andra myndigheter och organisationer

Information från Jämställdhetsmyndigheten: Hedersrelaterat våld och förtryck

Har du erfarenhet av att arbeta direkt med barn, unga eller vuxna som har blivit bortförda eller kvarhållna i utlandet och där utsatts för någon form av hedersrelaterat våld och förtryck, eller annat våld? Eller har du mött personer som har riskerat eller riskerar att bli ivägskickade utomlands?

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att kartlägga och sprida kunskap om erfarenheter av hedersförtryck samt annat våld och förtryck kopplat till utlandsvistelse. Syftet är att bidra till utvecklingen av förebyggande och behandlande insatser i Sverige. Myndigheten ska inom ramen för det arbetet genomföra intervjuer med yrkesverksamma.

Information om intervjuerna, om regeringsuppdraget och syftet finns på Jämställdhetsmyndigheten hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju och berätta om dina erfarenheter, eller om du har frågor om intervjuerna, mejla Madelene Larsson: madelene.larsson@jamstalldhetsmyndigheten.se


* MUCF - idag

MUCF idag är MUCFs digitala serie som vänder sig till dig som arbetar med eller tar beslut som rör unga eller det civila samhälle. Seminarierna går att se i efterhand. Länk Länk till annan webbplats.

Ett av många seminarier...


* Försök inte lura mig!

Med utbildningspaket Försök inte lura mig önskar Polisen göra fler medvetna om hur de kan skydda sig mot bedrägeriförsök. Hur kan du bli säkrare?! Läs mer Länk till annan webbplats.

polisens bild, okt 2021


* Sprid kunskap om hållbar konsumtion!

Konsumentverket informerar

Hushållen står för 60 procent av den totala konsumtionsbaserade klimatpåverkan i Sverige. Du och din organisation kan hjälpa konsumenter att agera mer hållbart genom att använda och sprida Konsumentverkets information om miljömässigt hållbar konsumtion. Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se film om Hållbart på Hallå konsument Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

okt 2021

* Utlysning av bidrag från Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi

Forskningsrelaterat bidrag. Här kan du läsa mer om ansökningstid och kriterier. Pdf, 66.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sept 2021, Bild Berndt Gustafsson


* MUCF fördelar bidrag för insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin

Aug, sista ansökningsdag 23/8 2021


* Livsmedelsverket informerar

Maj 2021

* FN önskar vittnesmål om IS/Daesh i Irak

Maj 2021

* Länsstyrelsen Stockholm

driver den nationella telefonlinje "Välj att sluta" - om våld i nära relationer

Maj 2021