UTBETALADE BIDRAG

Det är riksdagen – efter förslag från regeringen – som varje år beslutar om hur stort bidraget till trossamfunden skall vara. De senaste åren har det totala anslaget legat omkring 90 miljoner kronor.

Utbetalade statsbidrag 2007 - 2017 (samtliga bidragstyper)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

48 milj.

48 milj.

48 milj.

48 milj.

48 milj.

58 milj.

68 milj.

71 milj.

86 milj.

86 milj.

N/A

Tre bidragsområden – med flera olika slags bidrag

Myndigheten fördelar årligen statsbidraget till trossamfunden i form av organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag. Den övervägande delen fördelas som generella organisationbidrag. Under verksamhetsbidrag sorterar två olika typer av bidrag (bidrag för teologisk utbildning och bidrag för andlig vård inom sjukvården.). Under projektbidrag återfinns idag fem olika typer av bidrag (lokalbidrag, anpassningsbidrag för personer med funktionshinder, etableringsbidrag och särskilt utbidnigsbidrag).

Utöver ovan nämnda stöd har myndigheten också fördelat dessa bidrag under de senaste åren:

  • Bidrag till säkerhetshöjande åtgärder (fördelades 2015 och 2016)
  • Bidrag till säkerhetsvakter (fördelades 2016)
  • Flyktingbidrag (fördelades 2015 och 2017)

Nedan redovisas (inom kort) utbetalade bidrag under året 2017. För tidigare år har vi samlat översikter på dessa sidor: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.