UTBETALADE BIDRAG 2019

Utbetalade statsbidrag 2019: 78 894 688 kr

Notera: i totalsumman (78 894 688 kr) är det säkerhetsbidrag som myndigheten utbetalat också inräknat, vilka formellt sett inte var en del av myndighetens budget under 2019. De utbetalade säkerhetsbidragen 2019 som gick genom SST uppgick till 681 737 kr. Sedan hösten 2018 har hanteringen av detta bidrag helt övergått till myndigheten Kammarkollegiet.

Organisationsbidrag: 55 596 016 kr
Verksamhetsbidrag: 10 825 565 kr
Projektbidrag: 11 791 370 kr


Organisations

bidrag

Projektbidrag

Lokalbidrag

Projektbidrag

Etablerings-bidrag

Projektbidrag

Utbildn.-

bidrag

Säkerhets-
bidrag (ej inom SST:s budget)

Alevitiska riksförb.

305 497

Anglikanska kyrk.

220 317

ELM/Bibeltrogna v.


706 500
Danska kyrkan

34 300

Equmeniakyrkan

7 875 028

1 236 038
Estniska ev-luth kyrk.

302 480

Evangeliska frikyrk.

3 473 365

437 500

25 000EFS

2 349 116

197 750
Frälsningsarmén

561 939

- 85 213*
Gemensamma förs.

-

535 000
Isländska kyrk.

34 300

Judiska centralrådet

580 263

Lettiska ev-luth kyrk.

93 249

Mandeiska trossamf.

582 157

250 00030 310

Norska kyrk.

152 187

Pingst

7 769 420

2 489 992
Romersk-kat. kyrk.

6 465 747

1 171 400
Sjundedags Adv.samf

259 610

Svenska Alliansmissionen

1 362 972

250 000
Sveriges buddhistiska samarbetsråd

717 996

48 517

25 000Ungerska Prot kyrk.

349 025Ortodoxa och österländska
kyrkors ekonomiska råd

Antiokiska Grek-ort

108 896


125 000Armenisk apost. kyrk.

322 758


25 000Bulgarisk ort kyrk.

56 132

Eritreanska ort kyrk.

877 691


400 000Etiopisk ort kyrk.

361 349

Finska ort kyrkan

45 747

Georgiska ort kyrk50 000Grekisk ort kyrk.

1 579 479


25 000Koptisk ort kyrk.

472 419

112 500
Makedonisk ort kyrk.

475 577

347 317
Rumänska ort kyrk.

553 951

Ryska ort kyrk.

235 052

Ryska ort kyrk. (moskvapatr.)

189 936

Serbisk ort kyrk.

1 673 009

500 000
Svenska ort prosteriet

152 187

Syrisk ort kyrk. (ställföreträdarskapet)

1 221 624

697 650
Syrisk ort kyrkan (ärkestiftet)

1 902 815

500 000233 964

Österns assyriska kyrk.

572 264
62 813

Islamiska samarbetsrådet

- BIS

696 542

82 500200 000

- FIFS

2 212 659

243 919

125 000

30 000

63 750

- IFBS

539 848

- IKUS

1 141 178


125 000


90 900

- ISS

2 246 734

250 000

230 000

10 000


- SIF

1 733 280

- SMF

2 735 921

500 000

125 000Totalt

55 596 016

10 471 370

1 280 000

40 000

681 737

För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2019. Pdf, 2 MB.