UTBILDNING

Myndigheten anordnar kompetensutveckling för ledare och styrelser inom trossamfunden inom olika områden – oftast med fokus på ledarskapsutveckling och samhällskunskap. Vid sidan om detta erbjuds också kortare kurser inom olika områden.

Syftet med myndighetens utbildningar är öka kompetensen i områden som som efterfrågas av aktiva inom trossamfunden, såsom föreningsteknik, föreningsjuridik och andra samhällskunskaps-ämnen. På myndighetens kurser ges också individer från olika religiösa bakgrunder möjlighet att träffas, utbyta kunskaper och erfarenheter, samt bygga broar sinsemellan.

Just nu kan du anmäla dig till kursen Delaktig, stark och synlig. Mer information hittar du här.


Exempel på myndighetens utbildningar och kurser

  • Kompetensutveckling för ledare inom trossamfunden
  • Kurser i föreningsteknik och föreningsjuridik
  • Grundläggande säkerhet för trossamfund
  • Familjerätt och vigselrätt
  • Delaktig, stark och synlig, projekt riktat till kvinnor inom trossamfund.
  • Ledarskap, religion och demokrati, projekt riktad till unga ledare inom trossamfund