UTBILDNING

Myndigheten anordnar kompetensutveckling för ledare och styrelser inom trossamfunden inom olika områden – oftast med fokus på ledarskapsutveckling och samhällskunskap. Vid sidan om detta erbjuds också kortare kurser inom olika områden.

Syftet med myndighetens utbildningar är öka kompetensen i områden som som efterfrågas av aktiva inom trossamfunden, såsom föreningsteknik, föreningsjuridik och andra samhällskunskaps-ämnen. På myndighetens kurser ges också individer från olika religiösa bakgrunder möjlighet att träffas, utbyta kunskaper och erfarenheter, samt bygga broar sinsemellan.

Exempel på myndighetens utbildningar och kurser

  • Kompetensutveckling för ledare inom trossamfunden
  • Kurser i föreningsteknik och föreningsjuridik
  • Grundläggande säkerhet för trossamfund
  • Familjerätt och vigselrätt
  • Delaktig, stark och synlig, projekt riktat till kvinnor inom trossamfund.
  • Ledarskap, religion och demokrati, projekt riktad till unga ledare inom trossamfund