STATISTIK

Det totala antalet tjänster inom den andliga vården i sjukvården uppskattas till någonstans kring 300. Den större andelen av dessa tjänster finns inom Svenska kyrkan. Den andliga vården finns representerad på omkring 80 sjukhus i landet.

Tjänster för andlig vård inom
sjukvården med bidrag från Myndigheten

Fördelningen av tjänster för trossamfund som uppbär bidrag för andlig vård inom sjukvården via Myndigheten för stöd till trossamfund är följande: (Siffrorna uppdaterade juni 2022)

Kristen andlig vård inom sjukvården

De ortodoxa kyrkorna:

7 sjukhusprästtjänster på vardera 20 – 25 % av heltid

Stockholms katolska stift:

4 tjänster – präster och ordenssystrar – på hel- eller deltid.

Sveriges Frikyrkosamråd:

42 tjänster. De flesta tjänster innehas av pastorer, på några tjänster finns diakoner anställda. Sysselsättningsgraden ligger 50 – 100 %.

Läs mer om den kristna andliga vården här: www.sjukhuskyrkan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Muslimsk andlig vård inom sjukvården

Inom den muslimska andliga vården arbetar idag sex personer baserade på sjukhus som sjukhussjälavårdare (sjukhusimamer) med sysselsättningsgrader på 40 – 50 %. Utöver dem finns sju andra personer som arbetar deltid som muslimska sjukhuskoordinatörer.


Arbetet kompletteras genom att koordinatörer och sjukhusimamer ansvarar för att ställa samman kontaktlistor av personer från lokala föreningar/församlingar i sjukhusens upptagningsområde som kan kallas in vid behov. För dessa tjänster ansvarar trossamfunden inom det Islamiska Samarbetsrådet (ISR).


Läs mer om den muslimska andliga vården här: www.muslimskandligvard.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Buddhistisk andlig vård inom sjukvården

Inom den buddhistiska andliga vården arbetar idag två sjukhuskoordinatörer på vardera 40 % av heltid. Arbetet kompletteras genom att koordinatörerna ansvarar för att ställa samman kontaktlistor av personer från lokala föreningar/församlingar i sjukhusens upptagningsområde som kan kallas in vid behov. För dessa tjänster ansvarar trossamfunden inom Sveriges Buddhistiska Gemenskap (SBG).


Läs mer om den buddhistiska andliga vården här: Buddhistisk andlig vård och krisberedskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.