STATISTIK

Det totala antalet tjänster inom den andliga vården i sjukvården uppskattas till någonstans kring 300. Den större andelen av dessa tjänster finns inom Svenska kyrkan. Den andliga vården finns representerad på omkring 80 sjukhus i landet.

Tjänster för andlig vård inom
sjukvården med bidrag från Myndigheten

Fördelningen av tjänster för trossamfund som uppbär bidrag för andlig vård inom sjukvården via Myndigheten för stöd till trossamfund är följande:

Kristen andlig vård inom sjukvården

De ortodoxa/orientaliska kyrkorna:

7 sjukhusprästtjänster på vardera 20 – 25 % av heltid

Stockholms katolska stift:

5 tjänster – präster och ordenssystrar – på deltid.

Sveriges Frikyrkosamråd:

41 tjänster. De flesta tjänster innehas av pastorer, på några tjänster
finns diakoner anställda. Sysselsättningsgraden ligger 50 – 100 %.


Muslimsk andlig vård inom sjukvården

Inom den muslimska andliga vården arbetar idag tre personer stationerade på sjukhus som

sjukhussjälavårdare (sjukhusimamer) och dessa arbetar halvtid. Utöver dem finns nio andra personer som arbetar deltid (25%) som muslimska sjukhuskoordinatörer.


Arbetet kompletteras genom att koordinatörer och sjukhusimamer ansvarar för att ställa samman kontaktlistor av personer från lokala föreningar/församlingar i sjukhusens upptagningsområde som kan kallas in vid behov. För dessa tjänster ansvarar trossamfunden inom det Islamiska Samarbetsrådet (ISR).


Buddhistisk andlig vård inom sjukvården

Inom den buddhistiska andliga vården arbetar idag två sjukhuskoordinatörer på vardera 40 % av heltid.
Arbetet kompletteras genom att koordinatörerna ansvarar för att ställa samman kontaktlistor av personer från lokala föreningar/församlingar i sjukhusens upptagningsområde som kan kallas in vid behov. För dessa tjänster ansvarar trossamfunden inom Sveriges Buddhistiska Gemenskap (SBG).