PUBLIKATIONER OM ORTODOXA

OCH ÖSTERLÄNDSKA KYRKOR

De ortodoxa och österländska kyrkorna är kristna samfund med rötter i Öst- och Sydeuropa, Mellanöstern och Afrika. Inom denna kyrkofamilj finns två undergrupper: de bysantinsk-ortodoxa kyrkan och de orientalisk-ortodoxa kyrkorna.

Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige
– tradition och förändring (2023)

Ladda ned PDF (6,3 MB)

Publikationen bygger på intervjuer, deltagande observationer, arkivmaterial samt en enkätstudie. Boken beskriver kyrkans etablering men också hur församlingarna är organiserade och deras verksamhet idag. Vidare belyses hur utbildning och gudstjänstliv ser ut i församlingarna och vilken betydelse det religiösa livet har för förmedlingen av kyrkans traditioner och olika integrationsprocesser.

Övriga publikationer (Publicerade efter utgivningsår)

Titel


Serbisk-ortodoxa kyrkan i Sverige

Sabina Hadzibulic, 2021

PDF Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster. (5 MB)

Bröder på den andliga vägen. Artikel om Sveriges första
syrisk-ortodoxa kloster ur SST:s årsbok 2020.

PDF Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. (1, 2 MB)

Bra att veta om den ortodoxa tron
Misha Jaksic, 2017.

PDF Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster. (4, 5 MB)

Mellanösterns kristna i Europa: historier, kulturer och samfund
Marta Wozniak (med flera), 2015.

PDF Pdf, 7.3 MB, öppnas i nytt fönster. (7, 3 MB)

Mångkultur och identitet i ortodoxa kyrkor i Sverige Helena Bodin, 2015
(ur antologin Att mötas är att växa – en studie i mångkulturalitet)

PDF Pdf, 399.8 kB, öppnas i nytt fönster. (400 KB)

Den syrisk-ortodoxa kristendomen och Sverige. Thomas Arentzen, 2015
(ur antologin Att mötas är att växa – en studie i mångkulturalitet)

PDF Pdf, 384.7 kB, öppnas i nytt fönster. (385 KB)

Ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige
Thomas Arentzen, 2015.

PDF Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. (1,8 MB)

Mellanösterns religiösa minoriteter – med tyngdpunkt på kristna minoriteter
Göran Gunner, 1999.

PDF Pdf, 454.5 kB, öppnas i nytt fönster. (454 KB)

Kyrka eller folk - den syrisk-ortodoxa kyrkan och det svenska samhället
Samuel Rubenson, 1992.

PDF Pdf, 899.8 kB, öppnas i nytt fönster. (900 KB)