PUBLIKATIONER OM ORTODOXA

OCH ÖSTERLÄNDSKA KYRKOR

De ortodoxa och österländska kyrkorna är kristna samfund med rötter i Öst- och Sydeuropa, Mellanöstern och Afrika. Inom denna kyrkofamilj finns två undergrupper: de bysantinsk-ortodoxa kyrkan och de orientalisk-ortodoxa kyrkorna.

(Publicerade efter utgivningsår)

Titel


Serbisk-ortodoxa kyrkan i Sverige

Sabina Hadzibulic, 2021

PDF Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster. (5 MB)

Bra att veta om den ortodoxa tron
Misha Jaksic, 2017.

PDF Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster. (4, 5 MB)

Mellanösterns kristna i Europa: historier, kulturer och samfund
Marta Wozniak (med flera), 2015.

PDF Pdf, 7.3 MB, öppnas i nytt fönster. (7, 3 MB)

Mångkultur och identitet i ortodoxa kyrkor i Sverige Helena Bodin, 2015
(ur antologin Att mötas är att växa – en studie i mångkulturalitet)

PDF Pdf, 399.8 kB, öppnas i nytt fönster. (400 KB)

Den syrisk-ortodoxa kristendomen och Sverige Thomas Arentzen, 2015
(ur antologin Att mötas är att växa – en studie i mångkulturalitet)

PDF Pdf, 384.7 kB, öppnas i nytt fönster. (385 KB)

Ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige
Thomas Arentzen, 2015.

PDF Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. (1,8 MB)

Mellanösterns religiösa minoriteter - med tyngdpunkt på kristna minoriteter
Göran Gunner, 1999.

PDF Pdf, 454.5 kB, öppnas i nytt fönster. (454 KB)

Kyrka eller folk - den syrisk-ortodoxa kyrkan och det svenska samhället
Samuel Rubenson, 1992.

PDF Pdf, 899.8 kB, öppnas i nytt fönster. (900 KB)