UTBETALADE BIDRAG 2007

Utbetalade statsbidrag 2007:

Organisationsbidrag: 39.324.000 kronor
Verksamhetsbidrag:
Projektbidrag:

Församlingar inom samfunden

Organisationsbidrag

Projektbidrag:

Lokalbidrag

Projektbidrag:

Etabler.bidrag

Projektbidrag:

Utbildingsbidrag

Frälsningsarmén

1.122.000

181.000

 

 

Metodistkyrkan

407.000

81.400

 

 

Evangeliska Frikyrkan

2.451.000

126.200

50.000

 

Pingströrelsen

6.495.000

345.300

 

 

Sjundedagsadventistsamfundet

263.000

92.600

 

 

Svenska Alliansmissionen

1.179.000

123.000

 

 

Svenska Baptistsamfundet

1.607.000

186.000

 

 

Svenska Missionskyrkan

6.427.000

636.600

 

 

Gemensamma församlingar

 

248.800

 

 

ELM-Bibeltrogna Vänner

229.000

10.000

 

 

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen

2.269.000

12.000

 

 

Estniska Evangelisk-lutherska kyrkan

196.000

 

 

 

Lettiska Evangelisk-lutherska kyrkan

94.000

 

 

 

Ungerska protestantiska kyrkan

233.000

 

 

 

Danska kyrkan

45.000

 

 

 

Norska kyrkan

435.000

 

 

 

Isländska kyrkan

20.000

 

 

 

Anglikanska kyrkan

191.000

 

 

 

Romersk-katolska kyrkan

4.820.000

220.000

 

 

Ortodoxa & österländska kyrkor

 

 

 

 

- Bulgariska ortodoxa kyrkan

31.000

 

 

 

- Estniska ortodoxa kyrkan

35.000

 

 

 

- Finska ortodoxa kyrkan

88.000

 

 

 

- Grekisk ortodoxa kyrkan

647.000

 

 

 

- Makedoniska ortodoxa kyrkan

342.000

 

40.000

 

- Rumänska ortodoxa kyrkan

324.000

 

10.000

 

- Ryska ortodoxa kyrkan

161.000

 

30.000

 

- Serbiska ortodoxa kyrkan

1.226.000

 

 

7.000

- Svenska ortodoxa prosteriet

120.000

 

 

 

- Armeniska apostoliska kyrkan

119.000

 

 

 

- Eritreanska ortodoxa

61.000

 

 

 

- Etiopiska ortodoxa kyrkan

189.000

 

 

 

- Koptiska ortodoxa kyrkan

95.000

 

 

 

- Syriska ortodoxa kyrkan

1.511.000

 

25.000

 

- Österns assyriska kyrka

264.000

 

 

 

Judiska församlingar

546.000

 

 

52.000

Islamiska församlingar

136.000

 

 

85.000

- FIFS

1.626.000

 

20.000

 

- IKUS

659.000

 

 

 

- SMF

1.989.000

 

25.000

28.000

- SIF

470.000

 

100.000

 

- ISS

 

 

113.000

 

Buddhistiska församlingar

202.000

 

25.000

 

SUMMA

39.324.000

2.262.900

438.000

172.000

För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2007.PDF